Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Færre trafikkstasjoner = færre motorsykkelulykker?

Regionvegsjef Kjell Inge Davik gjør i Nationen 12. mai et tappert, men mislykket, forsøk på å forsvare den foreslåtte nedleggelsen av et 20-talls trafikkstasjoner landet over.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Davik påstår at et redusert antall trafikkstasjoner vil føre til færre motorsykkelulykker. Resonnementet synes å være at en kraftsamling omkring færre lokasjoner vil heve kompetansen på den enkelte trafikkstasjon, noe som vil bedre kvaliteten på føreropplæringen og dermed «forsterke innsatsen mot trafikkdøden». Dette vil særlig komme vordende mc-førere til gode, noe som er spesielt viktig siden ulykkestallene for denne gruppen ikke synker like raskt som for andre trafikantgrupper.

Det siste er åpenbart riktig, men samtidig irrelevant. Det er foretatt en rekke studier av ulykkesutviklingen for MC, mange av dem i regi av Daviks egen etat. Jeg kan ikke erindre at sensor-kompetansen hos Vegvesenet noen gang har blitt nevnt som nøkkelen til å få ned ulykkestallene. Det betyr ikke at myndighetene ikke spiller noen rolle her. Det gjør de selvsagt.

Vegdirektoratet legger rammene for føreropplæringen, og sørger for at førerprøven gjennomføres i henhold til opplæringsmålene. Men det er med respekt å melde ikke kvaliteten på selve førerprøven som avgjør hvor god eller dårlig føreren er. Det er heller ikke slik at opplæringen slutter med bestått førerprøve. Tvert imot omtales gjerne en bestått førerprøve som en tillatelse til å drive fortsatt øving, men nå uten ledsager!

Annonse

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) protesterer på Daviks statistikkbruk. Det er riktig at ulykkestallene for MC ikke synker like raskt som for bil, men dette skyldes ikke at motorsykkelen er blitt farligere, men derimot at bilene de senere årene er blitt veldig mye sikrere. Det relative forholdet mellom bil og MC har endret seg, men faktum er at det aldri har vært sikrere å kjøre MC i Norge enn det er i dag!

Når ulykken først er ute er det heller ikke slik at det er de unge, nyutdannede som forulykker. Derimot er godt voksne menn overrepresentert i tallmaterialet. Dette er en gruppe som overhodet ikke vil bli påvirket av Daviks strategi om å øke kompetansen gjennom færre trafikkstasjoner.

Vi tror heller ikke de unge vil vinne noe særlig på det, for når de kjører galt er det oftest ikke på grunn av manglende ferdigheter, men derimot som følge av dårlige holdninger. Og der spiller sensor-kompetansen en mindre rolle.

NMCU er selvsagt opptatt av at Vegvesenets sensorer skal være så dyktige som mulig. Vi er heller ikke imot at de skal bli enda bedre, selv om nivået allerede i dag er veldig høyt. Vi protesterer imidlertid på at omsorgen for vår trafikksikkerhet skal brukes som argument for å legge ned trafikkstasjoner. Det har ingenting med saken å gjøre.

Som skatte- og avgiftsbetalere forventer vi at Vegvesenet opprettholder sitt servicenivå også for motorsyklister. Og som interesseorganisasjon forventer vi at myndighetene fortsetter å støtte opp om trafikksikkerhetsarbeidet der det utgjør en forskjell – og slutter å bruke det som vikarierende argument der det ikke hører hjemme.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Erna Solberg vil kvitte seg med daukjøttet – og det er oss