Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EUs fjerde jernbanepakke er bra for norsk jernbane

De konstitusjonelle sidene er nøye vurdert i arbeidet med lovforslaget.

Jernbare: Regjeringen vil innføre EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Jernbare: Regjeringen vil innføre EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Det skjer mye positivt på jernbanen. Passasjerrekorder, bedre rutetilbud, nye tog og nye byggeprosjekter er viktige stikkord. Også i resten av Europa legges det til rette for styrke jernbanens konkurranseevne, slik at flere reisende velger toget.

Regjeringen har foreslått å innføre EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett, fordi den vil være positiv for utviklingen av jernbanesektoren. Kommentator Eva Nordlund mener jernbanepakken er grunnlovsstridig og bryter med EØS-avtalen (Nationen 25. mai). Jeg er ikke enig.

Annonse

EUs fjerde jernbanepakke medfører at EUs jernbanebyrå ERA skal utstede kjøretøytillatelser for togmateriell og sikkerhetssertifikater for togselskaper i en del tilfeller.

Jeg kan forsikre om at de konstitusjonelle sidene er nøye vurdert i arbeidet med lovforslaget. Det samme gjelder grunnlaget for å avvike fra EØS-avtalens topillarsystem ved gjennomføringen av pakken, hvilket det er gode grunner for i denne saken.

Vi har lagt vekt på at myndighetsoverføring skjer på et begrenset område med stort innslag av tekniske, felleseuropeiske krav og få nasjonale regler. Nasjonal innflytelse er ivaretatt ved at Statens jernbanetilsyn skal vurdere de relevante norske reglene i hver sak.

Det er uansett Statens jernbanetilsyn som skal føre tilsyn med at trafikken i Norge skjer på en sikker måte, og tilsynet kan stanse trafikk på norske jernbanestrekninger.

Vi har derfor nasjonal kontroll på at virksomhet i Norge skal drives minst like sikkert som før, og det er svært viktig for meg.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Historien om strømregninga