Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EUs energibyrå tapper Norge for kraftkontroll

EUs energibyrå Acer kan faktisk via sin forlengede arm kreve å delta i behandlinga av Statnetts nettutviklingsplan.

Kajsa Kirkhus fra Europeisk Ungdom Innlandet skriver i Nationen 4.12.2020: «For det første vil ikke EUs energibyrå Acer ha myndighet til å gripe inn i grunnleggende ressursforvaltning gjennom ren energipakken... og at "Acer kan derfor ikke pålegge Norge å bygge ut kraftverk eller kabler i utlandet».

De mange krumspringene om NorthConnect, den omstridte kabelen til Skottland, viser at så enkelt er det ikke. Om et par år skal Norge si ja eller nei til konsesjon til NorthConnect. En kabel som vil øke strømprisen og sannsynligvis presse fram mer vindkraft på land og tappe Norge for den strømmen vi trenger til grønn omstilling.

Det ville ikke blitt flertall for å slutte Norge til EUs energibyrå Acer om ikke Espen Barth Eide hadde fått overbevist Aps stortingsgruppe at avtalen med regjeringen sikret at NorthConnect aldri ville bli bygd. Men NorthConnect er ikke stanset. Konsesjonsbehandlingen er utsatt til en har erfaring med de to kablene til Tyskland og England som blir ferdige neste år.

Annonse

Så trodde mange at slaget var vunnet da Stortinget vedtok at bare Statnett skulle kunne eie og drifte utenlandskabler. Men med forslaget til endring i energiloven, som skulle sikre dette, lever NorthConnect likevel videre. Det er bare for konsesjonssøknader etter 1.1.2020 at kravet om Statnetts eierskap gjelder. NorthConnect søkte om konsesjon i 2017.

Det er tvilsomt om Norge kunne sagt nei til å gi NorthConnect konsesjon nå. Gjennom Energipakke 3 har Norge forpliktet seg til å følge opp EUs nettutviklingsplan, og der er NorthConnect et prioritert prosjekt. Og hvis EUs infrastrukturforordning og energipakke 4 tas inn i EØS-avtalen og i norsk lov, blir traktatbruddet ved å si nei åpenlyst.

Da blir det tidsfrist for å behandle konsesjonen. Da er det Acer som lager føringene for kost/nytte-analysen som legges til grunn for å si ja eller nei.  Støter et EU-prioritert prosjekt som NorthConnect på problemer skal Acer oppnevne en forhandler som skal sikre framdriften for prosjektet.

Ja, Acer kan faktisk via sin forlengede arm RME (Reguleringsmyndigheten for energi) kreve å delta i behandlinga av Statnetts nettutviklingsplan. Og har de først fått den inn der er løpet kjørt. Da har Acer flere midler for å kreve prosjektet gjennomført.

Om regjeringen likevel skulle stå imot presset, er det EFTA-domstolen som avgjør om Norge bryter med EØS-forpliktelsene.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Færre EØS-skeptikere, men vi trenger ingen EU-utredning