Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Europabevegelsen har mye å lære av ungdommen

Jeg syntes det var freidig av Europeisk Ungdom da de ba om en mer nyansert EU-debatt samme dag som moderorganisasjonen gikk ut i media og hevda at Senterpartiet oppfordra til krig.

Photo of EU flag fluttering on wind against high business office building made of concerete and glass. Concept of ecenomics, development, government and politics
Photo of EU flag fluttering on wind against high business office building made of concerete and glass. Concept of ecenomics, development, government and politics

Helge Goverud Karlsrud fra Europabevegelsen tar denne dobbeltkommunikasjonen et steg videre i sitt innlegg til Nationen «Nei til EU kler ikke offerrollen» fra 08.02.

I mitt innlegg ber jeg Europeisk Ungdom snakke med Europabevegelsen om debattkulturen. Problemet i norsk EU-debatt er ikke at nei-partiene har ulike begrunnelse for EU-motstanden. At partiene kommer sammen om EU-motstanden er depolarisering av debatten. Ungdom mot EU er opptatt av nærhet til beslutningsprosessene. Jeg har bodd mange år i Nord-Norge. Det er allerede vanskelig å påvirke makta i Oslo, enda vanskeligere hadde det vært om jeg skulle ha reist helt til Brussel.

Karlsrud synes det er trist hvis jeg blir lei meg over Europabevegelsens fremstilling. «Det er selvfølgelig en trist sak om Reidun Berntsen Heggen og andre EU- motstandere føler seg karikert på en negativ måte av Europabevegelsen, og det kan nevnes igjen at vi jobber kontinuerlig med debattklima i Europabevegelsen for å unngå dette». Det er flott at Europabevegelsen arbeider med debattklima og jeg ønsker dem lykke til med dette arbeidet.

Akkurat nå virker det som Europabevegelsen tar kampen for et seriøst debattklima like alvorlig som Vatikanet tar kvinners rett til selvbestemt abort.

Debattklima
Annonse

Men når Europabevegelsen i samme innlegg beskriver nei-bevegelsen som en propagandamaskin som baserer argumentene sine på konspirasjoner, og samtidig bli overrasket over at denne argumentasjon blir motsagt, virker det som om Europabevegelsen har muligheter for en bratt læringskurve.

De kan for eksempel kontakte internasjonalt utvalg i Europeisk Ungdom for tips. Akkurat nå virker det som Europabevegelsen tar kampen for et seriøst debattklima like alvorlig som Vatikanet tar kvinners rett til selvbestemt abort.

Karlsrud går langt i å nedvurdere meningsmotstandere, «Det jeg opplever som det største problemet i EU- debatten er ikke alltid hets fra EU-motstandere, men direkte feilinformasjon».

Jeg er leder i Ungdom mot EU og jeg er ansvarlig for å fremme den unge Nei-bevegelsen sitt perspektiv. Det handler ikke om at jeg blir lei meg, men jeg blir bekymret for hvordan unge skal lære om EØS og EU når Europabevegelsen forsøpler debatten. Nå er EU og EØS fjernet som et kompetansemål fra den nye lærerplanen. Da trenger vi både EU-motstandere og forkjempere som hever seg over hersketeknikker.

Europabevegelsen er nødt til å forholde seg til virkeligheten og tre ut av ekkokammeret. Utsagn som, «På bakgrunn av dette er det bare rett og rimelig å be nei-siden om å tone ned sine konspiratoriske ideer og gå ut av denne selvpåførte offerrollen», bør Europa-bevegelsens holde seg for gode til.

EU-motstandere er forskjellige, og det blir meningsløst å late som noe annet. Partiene har satt til siden ideologiske uenigheter og funnet sammen i nei-bevegelsen. Dette er ikke polarisering, det er meningsfull diskusjon.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Historien om strømregninga