Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU med «samsvarsansvarlig» i Statnett

Dersom EUs fjerde energimarkedspakke innføres, får ACER romslig plass i Statnetts planer om nettutvikling.

Står i Norge: Hvordan vil en EU-byråkrat i møterommet påvirke Statnetts styring av nettet, spør innsenderen. Foto: Sigmund Krøvel-Velle
Står i Norge: Hvordan vil en EU-byråkrat i møterommet påvirke Statnetts styring av nettet, spør innsenderen. Foto: Sigmund Krøvel-Velle

Statnetts kommunikasjonsdirektør Henrik Glette skriver at ACER har ingen plass i Statnetts planer om nettutvikling (17.12), og går i rette med mitt tidligere innlegg (15.12).

Men Nei til EU skrev heller ikke det. Som det framgår av innlegget, er vår vurdering at dette skjer dersom EUs fjerde energimarkedspakke innføres i EØS. Energipakke 4 er allerede innført i EU, og har i høst vært på høring i Norge.

Vi viser til artikkel 50 i det reviderte elektrisitetsdirektivet. Her sikrer ACER seg en «samsvarsansvarlig», eller "Compliance Officer (CO)". Med rett og plikt til å overvåke utviklingen av Statnetts nettplan og følge opp dersom den ikke følger EUs nettutviklingsplan. Denne stillingen skal utnevnes av styret i Statnett, men godkjennes av RME, altså ACERs forlengede arm i Norge.

Annonse

Vi siterer den engelske teksten for å unngå oversettingsfeil: «The compliance officer may attend all meetings of the management or administrative bodies of the transmission system operator…». Videre:

CO skal delta på alle møter som omhandler «projects undertaken in order to operate, maintain and develop the transmission system, including interconnection and connection investments;»

CO «shall have access to all relevant data and to the offices of the transmission system operator and to all the information necessary for the fulfilment of his task.»

CO «shall have access to the offices of the transmission system operator without prior announcement.»

Nei til EU leser dette slik at EU og ACER ikke bare forplikter Norge til å følge EUs nettutviklingsplan. ACER har en direkte tilgang i Statnetts utvikling av den. «Samsvarsoffiseren» kan faktisk rapportere til ACER før Statnetts plan er endelig behandlet. Hvordan leser Statnett artikkel 50 i det reviderte elektrisitetsdirektivet?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Færre EØS-skeptikere, men vi trenger ingen EU-utredning