Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Et svekket lokaldemokrati

Høyre demonterer lokaldemokratiet.

Svekker lokaldemokratiet: Høyre har styrket kapitalinteressene, skriver innsenderen. Foto: Mariann Tvete
Svekker lokaldemokratiet: Høyre har styrket kapitalinteressene, skriver innsenderen. Foto: Mariann Tvete

I Nationen 15. august uttaler Hanne Alstrup Velure, ordførerkandidat for Høyre i Lesja, at det er som musikk i hennes ører når statsminister Erna Solberg sier at hun er lei av at statlige organer overstyrer kommunene og ber dem si mer ja.

Mulig er det er noen Sp-politikere som også vil ønske seg en sterkere kommunal og lokal råderett, men det er sterkt å advare mot. I valgkampen i 2013 uttalte Erna Solberg at hun ville vektlegge husbygging fremfor vern av matjord, og at hun ønsket å begrense Fylkesmannens makt i plan og byggesaker. Her ønsket altså Erna Solberg å svekke lokaldemokratiet ved å svekke velgernes ankeinstans (Fylkesmannen) på bekostning av sterke kapitalinteresser i byggebransjen som da vil få et enda tettere og mer uakseptabelt forhold til kommunepolitikerne.

Annonse

Når Velure nevner at lokaldemokratiet ble grunnlovsfestet i 2016 er det vel regjeringen som bør bli minnet på det, da regjeringen har overført ansvaret for viktige saksområder fra Miljøverndepartementet til Kommunaldepartementet. Dvs. at regjeringen ønsker å styrke de sterke økonomiske interessene på bekostning av interessene når det gjelder miljø, kultur og den vanlige velgers innflytelse på lokalnivå.

Fylkesmannen som ankeinstans er absolutt nødvendig for et levende og demokratisk lokaldemokrati. Med Høyres ønske om bare to nivåer ønsker derfor Høyre i realiteten ikke bare å svekke, men i realiteten eliminere velgernes ankemuligheter og innflytelse i lokalpolitikken mellom hvert valg, og dermed også demokratiet.

Større kommuner med færre politikere og flere byråkrater vil sannsynligvis øke hemmeligholdet angående saker som vil oppta innbyggerne og bidra ytterligere til en demontering av lokaldemokratiet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ein fortvila diskusjon