Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Et skittent maktspill

Jeg håper ingen andre husdyrbønder får oppleve et lignede overgrep fra staten.

La ned pelsdyrnæringen: Stortinget vedtok i juni å avvikle pelsdyrholdet i Norge. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
La ned pelsdyrnæringen: Stortinget vedtok i juni å avvikle pelsdyrholdet i Norge. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Stortingets flertall stemte i juni for å pålegge landets pelsdyrbønder næringsforbud, og dermed legges et par hundre gårder øde. Næringen, som var en av bærebjelkene i norsk økonomi før oljealderen, er nå uønsket.

Det har tidligere vært rettet angrep mot pelsdyrnæringen knyttet til driftsform, og påstander om dyrevelferdsmessige negative forhold samt manglende domestisering. Forholdene ble faglig vurdert i offentlig utredning, og bidro til vedtak i Stortinget om en bærekraftig utvikling for næringen så sent som i 2017. Den gang talte Høyre og Frp sammen med Senterpartiet næringens sak, og sikret en bærekraftig utvikling for pelsdyr - som da som nå har det like bra som andre husdyr.

Under regjeringsforhandlingene på Jeløya i fjor, gav Høyre og Frp et forbud mot pelsdyrhold, i «morgengave» til Venstre. Bøndene ble ofret i kampen om regjeringsmakt.

Annonse

Siden «velferdskortet» var spilt ut tidligere, var turen kommet til å sette fokus på etikk og produktet pels. I lovforslaget lyder §1: «Det er ikke tillatt å holde eller drive oppdrett av dyr utelukkende eller primært for at dyrene eller deres avkom skal avlives med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen». Et av landets minste partier, som kjemper for å beholde fotfeste på den politiske arena, vant dermed en kjærkommen seier.

Det tas utgangspunkt i bokført verdi når regjeringspartiene skal erstatte tapet av generasjoners slit i å bygge opp en gård og i å skape lønnsomme arbeidsplasser. Restbeløpet som er tilbake etter årevis med avskrivinger, kan neppe erstatte tapet av en veldreven gård og fremtidige inntektsmuligheter. Håpet om en anstendig behandling og full erstatning til bonden, forsvinner i næringspartienes iver etter regjeringsmakt.

Stortinget voterte over skjebnen til bønder, som paradoksalt nok er vel etablert i verdenstoppen i både dyrevelferd og kvalitet på produktene. Siden regjeringspartiene la frem en erstatningsordning opposisjonen trolig frykter kan sende bønder i bunnløs gjeld, valgte landets største parti til tross for sitt partiprogram å stemme mot loven om forbud av hold av pelsdyr.

Siden Venstres leder har uttalt at "god dyrevelferd ikke er forenlig med å putte ville dyr i knøttsmå bur", så kan det være at en del er forledet til å mene at pelsdyrbønder ikke fortjener en skikkelig behandling. Arbeiderpartiet og Senterpartiet tok til orde for å gi bøndene full erstatning for tapte livsverk, mens representantene fra regjeringspartiene stemte etter instruks. Dermed går flere hundre familier en utrygg fremtid i møte, «ofret» i et skittent maktspill og trolig påført store tap i det som beskrives som verdens rikeste land. -

Jeg håper ingen andre husdyrbønder får oppleve et lignede overgrep fra staten.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ansvarsfrihet – for hvem?