Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Et avgjørende jordbruksoppgjør på Ap sin vakt

Brev fra ordførere og varaordførere fra Trøndelag Arbeiderparti til Arbeiderpartiets representanter på Storting og i regjering.

Må levere: Sjelden har et jordbruksoppgjør vært mer avgjørende for å kunne sikre et landbruk i hele Trøndelag og Norge, skriver ordførerne i oppropet. Her ser vi statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre på Støre gård i Trøndelag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB
Må levere: Sjelden har et jordbruksoppgjør vært mer avgjørende for å kunne sikre et landbruk i hele Trøndelag og Norge, skriver ordførerne i oppropet. Her ser vi statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre på Støre gård i Trøndelag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Norsk og Trøndersk landbruk står i en alvorlig økonomisk situasjon. Den ekstraordinære kostnadsveksten kombinert med en utfordrende situasjon internasjonalt, gjør at årets landbruksoppgjør vil gå inn i historien som et av de viktigste oppgjørene gjennom tidene.

Trøndersk landbruk står for 23 prosent av norsk matproduksjon, og våre 20.000 landbrukseiendommer utgjør sammen med prosessindustrien i sum en stor og viktig næring i Trøndelag. I tillegg er landbruket avgjørende viktig for bosetting og utviklingen av våre mange distriktssamfunn.

Næringen står nå ved et veiskille, og vi ber våre representanter i Storting og regjering om å bidra til at landbruket, via årets jordbruksoppgjør, får rammebetingelser som:

* kompenserer for de ekstraordinære utgiftsøkningene bøndene nå opplever

* starter jobben med å tette inntektsgapet mellom landbruksnæringen og andre næringer

* sikrer at trøndersk og norsk ungdom fortsatt vil satse på landbruket som levevei

Annonse

* forhindrer at trønderske og norske bønder legger ned driften på gårdene sine

* bidrar til fortsatt aktivitet i en av de viktigste næringene i Trøndelag

* sikrer utvikling i Trøndelag og Norges mange distriktssamfunn

* øker selvforsyningsgraden og bedrer den nasjonale matberedskapen

Trøndelag Arbeiderparti vedtok på sitt årsmøte i 2022 at det skal legges til rette for et aktivt og lønnsomt landbruk over hele landet, og at langsiktige og forutsigbare rammebetingelser skal prioriteres.

Skal man nå disse målene vil prislappen på årets oppgjør bli betydelig. Men kostanden ved å tilby et landbruksoppgjør som medfører at næringen mister framtidstro er for nasjonen Norge, og spesielt Trøndelag, langt høyere.

Sjelden har et jordbruksoppgjør vært mer avgjørende for å kunne sikre et landbruk i hele Trøndelag og i hele Norge. Dette jordbruksoppgjøret skjer på Arbeiderpartiets vakt - Ap må derfor levere.

Signert: Knut Ola Vang – varaordfører Indre Fosen, Vibeke Stjern – ordfører Åfjord, Reidar Bolling Rødli – ordfører Lierne, Amund Hellesø – ordfører Nærøysund, Stian Brekkvassmo – ordfører Namsskogan, Marius Berntsen – varaordfører Namsskogan, Jørn Ove Totland – varaordfører Lierne, John E. Høvik – ordfører Osen, Ole L. Haugen – ordfører Hitra, Ida Broholm – varaordfører Hitra, Marit Liabø Sandvik – varaordfører Heim, Isak Busch – ordfører Røros, Elisabeth Helmersen – ordfører Leka, Ogne Undertun – ordfører Ørland, Tanja Fuglem – varaordfører Selbu, Are Hilstad – varaordfører Orkland, Marit Bjerkås – varaordfører Rennebu

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hitra baby, one more time