Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Erstatning til pelsdyrbøndene

Olaug Bollestad må stanse uretten mot pelsdyrbøndene.

Må gripe inn: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) må stanse uretten mot pelsdyrbøndene, skriver innsenderen.. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix
Må gripe inn: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) må stanse uretten mot pelsdyrbøndene, skriver innsenderen.. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Stortinget behandlet pelsdyrnæringens framtid i 2017. Vedtaket gikk ut på at næringen skulle bestå som en bærekraftig næring. Dette var et klarsignal til de som ønsket å investere i næringen.

I regjeringsplattformen fra januar 2018 fikk Venstre gjennomslag for å avvikle pelsdyrnæringen innen 2025. Det skulle gis erstatning, men noen regler for beregning av erstatningene ble ikke fastsatt.

Regjeringen fremmet sommeren 2019 forslag til erstatningsordninger og sendte disse ut på høring. Høringen har vist at svært mange stiller seg sterkt kritiske til de foreslåtte ordningene. Det er tilfellet også etter at regjeringen har kommet med en del forslag til forbedringer.

Grunnloven bestemmer at dersom statens tarv krever at noen må avgi sin rørlige eller urørlige eiendom, skal vedkommende ha full erstatning fra statskassen. Dette kalles ekspropriasjon, og erstatningen skal fastsettes ved rettslig ekspropriasjonsskjønn.

Når staten krever at noen må slutte med en lovlig næringsvirksomhet, som pelsdyrnæringen er, må dette ansees som ekspropriasjon fordi en pelsdyrgård ikke kan brukes til noe annet formål, og verdien må ansees for tapt.

Avisen Nationen 15. oktober 2019 har en artikkel med en utregning fra Klepp regnskapslag i Rogaland. Regnskapslaget fører regnskap for 22 pelsdyrbønder.

Autoriserte takstmenn har foretatt takst på 6 av disse brukene, og regnskapslaget anser disse som representative for de andre. Takstene viser at 4 av de 6 brukene får et tap på mellom 5 og 10 millioner kroner. Et bruk får ca. 2 mill. og et bruk 28 mill. i tap. Dette viser at statens kompensasjonsordning slår veldig urimelig ut.

Annonse

Årsaken til dette er at staten baserer kompensasjonen på såkalt «bokført verdi» i regnskapene. Bokført verdi er grunnlag for skatteberegning og skal ikke brukes for å beregne erstatninger. Det fører til urimelige resultater.

Det blir som å måtte selge huset og bare få erstatning etter ligningstaksten, som alltid ligger langt under salgsverdien.

Resultatet av den lave erstatningen blir at eierne blir sittende igjen med en stor gjeld som de ikke kan betjene. Det fører til konkurs. Det blir en veldig dramatisk situasjon som også kan ødelegge familier.

At dette er totalt uforskyldt, bare en følge av et ytterst tvilsomt statlig vedtak, understreker at den foreslåtte erstatningsordningen må skrotes og erstatning etter takst eller skjønn må komme i stedet.

At beregningene av erstatningen kan være vanskelige å forstå, kan ikke være noen unnskyldning for ikke å gjøre noe. Staten er her i ferd med å begå grov urett mot en hel yrkesgruppe.

Da KrF gikk inn i regjering med Høyre, Venstre, og Frp, måtte de være forberedt på å «sluke noen kameler». Spørsmålet blir bare hvor mange og store kamelene blir. I statsbudsjettet har KrF slukt flere kameler om kutt i tilskudd og ordninger som rammer de svakeste gruppene, noe som kan være ille nok.

Saken om de norske barna i syriske flyktningleirer som ikke får komme til Norge, sliter på KrFs syn på rettferdighet.

Saken om pelsdyrerstatningene kommer på toppen av de andre sakene. Et sted må grensen gå for å føye seg. Å gi støtte til grov urett må være godt over grensen for KrF, ellers går regjeringsmakt foran det meste.

Landbruksminister Olaug Bollestad må straks gripe inn og stanse uretten. Ingen partier bør stille seg bak en slik urett, og for KrF som et familieparti må det være helt utenkelig å gjøre det. Saken er etter mitt skjønn så alvorlig at KrF må bryte regjeringssamarbeidet hvis partiet ikke får gehør for forandringer. Det står om KrFs tillit og omdømme hos partimedlemmer og velgere. Saken skaper både sorg og sinne og vil gi mistillit til KrF om den ikke blir løst på en tilfredsstillende måte. Her er det bare en individuell behandling og full erstatning som er godt nok.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Dyrevernorganisasjonar jublar over polsk lovforslag