Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Erna Solbergs unnfallenhet

Jo lengre Erna Solberg blir sittende som statsminister, desto større problemer og utfordringer får de som kommer etter henne. Det gjelder både politikere og vanlige nordmenn.

Statsminister Erna Solberg skyver de virkelige utfordringene foran seg, skriver Kjell Ivar Wålberg. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Hvorfor? Jo, fordi hun skyver de virkelige utfordringene foran seg framfor å gjøre noe med dem nå. Hun virker mest opptatt av å holde på makten, koste hva det koste vil, og unnlater å foreta de vanskelige prioriteringene.

Det ferskeste eksemplet er at hun og hennes regjering nylig varslet at de vil vurdere å bruke milliarder av oljepenger uten å ta det med på statsbudsjettet. For skal hun følge de politiske spillereglene må hun jo gjøre det som politikere skal gjøre, prioritere, veie eksempelvis bruk av penger, eller å gi skattelettelser, opp mot andre formål politikerne vil bruke penger på.

Større politiske observatører enn undertegnede ser den unnfallenhet som regjeringens ønsker her ville innebære.

"Regjeringen vil bruke sleipe bokføringstriks for å bruke mer penger enn den skal", skrev VGs Hanne Skartveit. "Slik slipper regjeringspartiene å prioritere. Den jobben overlates til andre, nemlig neste generasjon", skrev Dagens Næringslivs politiske redaktør Kjetil Alstadheim.

Annonse

Og vi kan ta klimautfordringene som Solberg i enkelte festtaler hevder hun tar på stort alvor. Men en meningsmåling nylig viste at tre av fire nordmenn ikke tror Norge når sine klimamål. For folk flest ser jo det åpenbare; nemlig at det meste bare er prat, og at det er i helt uforpliktende framtidsløfter de store løftene skal tas, ikke nå. Nå skal det være tur og kjør som før.

Det eneste positive tiltaket av noen betydning er elbilpolitikken, der tekniske framskritt har hjulpet oss. For øvrig jukser Solberg med bokføringstriks når hun hevder at nå går våre klimautslipp faktisk ned. For da tas det ikke med i regnestykket at dette blant annet er et resultat av økt bruk av biodrivstoff basert på import av «klimaverstingen»palmeolje.

Og de klimaødeleggende utslippene som flytrafikken – der nordmenn er i ferd med å bli verdensmestere i å fly langt og ofte i fritidssammenheng - forårsaker, er i stor grad i det hele tatt ikke tatt med i de offisielle utslippsstatistikkene.

Det er bare utslipp innenfor Norges grenser som der tas med, ikke utslipp som nordmenns hundretusenvis eller millioner av utenlandsturer medfører, selv om for eksempel en Thailands-ferie langt på vei kan gi like store klimautslipp som ett års bruk av en vanlig personbil.

Jeg har forsøkt å oppfordre Erna Solberg om i hvert fall å minne nordmenn om den raskt økende klimabelastning som våre fritidsvaner innebærer, men jeg har aldri hørt et pip fra hennes munn om dette.

Ikke rart at ungdom rundt om i mange land har begynt å demonstrere mot de ledende politikernes unnfallenhet. De bryr seg ikke, sier demonstrantene. Og det er jo sant.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Skal barn og syke mennesker settes i jern av politiet?