Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Er forbrukerne positive til genredigert økomat?

Det springende punktet må være om det stemmer at en såpass stor andel av norske forbrukere, inkludert dem som kjøper økomat, er positive til genredigering i økologisk landbruk.

Ett av delprosjektene i GENEinnovate går ut på å bruke genredigering til å utvikle en tørråteresistent potet, som reduserer behovet for sprøyting. Foto: Colourbox
Ett av delprosjektene i GENEinnovate går ut på å bruke genredigering til å utvikle en tørråteresistent potet, som reduserer behovet for sprøyting. Foto: Colourbox

Av Ole Frithjof Norheim, leder i Bioteknologirådet, Sigrid Bratlie, medlem av GENEinnovate og tidligere seniorrådgiver i Bioteknologirådet, Elisabeth Gråbøl-Undersrud, fungerende direktør i Bioteknologirådet og Eli Grindflek, prosjektleder i GENEinnovate.

Økologisk Norge retter i et debattinnlegg i Nationens nettutgave 17. april kritikk mot en holdningsundersøkelse om genredigering i norsk matproduksjon, utført som del av forskningsprosjektet GENEinnovate.

Les innlegget til Økologisk Norge her:

Ett av delprosjektene i GENEinnovate går ut på å bruke genredigering til å utvikle en tørråteresistent potet, som reduserer behovet for sprøyting. Dette er formål som er sammenfallende med økologisk matproduksjon, og vi ønsket derfor å inkludere genredigering og økolandbruk da vi spurte over 2000 mennesker om deres meninger.

Annonse

Omtrent 60 prosent av de spurte var positive til å ta i bruk en genredigert plante i økologisk matproduksjon dersom genredigering gjør at matplanten enklere kan dyrkes uten sprøytemidler. Da vi fordelte svarene etter respondentenes matpreferansene, fant vi at over halvparten av dem som foretrekker å kjøpe økomat, var positive.

Men respondentene ble ikke gjort oppmerksomme på at verken GMO eller kjemiske sprøytemidler er tillatt i økolandbruket i dag, påpeker Økologisk Norge. Det er korrekt. Vi ønsket å høre respondentenes prinsipielle mening om bruk av teknologien.

Det springende punktet må uansett være om det faktisk stemmer at en såpass stor andel av norske forbrukere, inkludert dem som kjøper økomat, er positive til genredigering i økologisk landbruk. Vår undersøkelse tyder på det, men for å komme til bunns i spørsmålet er det ikke nok med kun ett spørsmål fra vår undersøkelse. Nye studier må til. For tidene forandrer seg, også innen økolandbruket.

Vi følger samfunnsdebatten i Norge og internasjonalt og ser at genredigering er på agendaen i både landbruks-, miljø- og utviklingsorganisasjoner. Og flere er ikke lenger kategorisk avvisende til genredigering, slik tendensen har vært for GMO. Forbrukeres bekymring for helse- og miljøeffekter, som også kommer frem i vår undersøkelse, er imidlertid viktig å ta på alvor.

Vi ønsker debatt om holdningsundersøkelsen vår velkommen. Undersøkelsen er den eneste av sitt slag i Norge, men vi håper at den blir kimen til flere.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

2021 - et viktig år for internasjonal landbrukspolitikk