Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Er dette slutten på selvråderetten vår?

EU-kommisjonens hovedkvarter i Brussel. Foto: Francisco Seco / AP Photo / NTB scanpix
EU-kommisjonens hovedkvarter i Brussel. Foto: Francisco Seco / AP Photo / NTB scanpix

Vi har blitt kjent med at regjeringen har sendt et notat til EU, der tar de til orde for at Europakommisjonen sitt forslag om direktivet til meldeplikt for krav i tjenestevirksomhet skal innføres.

Lovforslaget innebærer at styresmaktene, alt fra statlig til kommunalt nivå, som planlegger og skal fatte vedtak som omhandler tjenestemarkedet, ja, da skal dette meldes fra til EU-kommisjonen tre måneder før vedtaket trår i kraft. For Norge sin del betyr det at det er ESA som skal ha beskjed.

TISA-avtalen krever at norske myndigheter innrapporterer alt som kan ha innvirkning på selskapene, på en negativ måte. Dette vil nok føre til at selskapene vil vurdere å ta i bruk ISDS (Investor-State-Dispute-Settlement) som er en internasjonal domstol. Denne domstolen står over norske domstoler, og kan saksøke land og stater for milliardbeløp.

Dette vet vi, fordi denne domstolen er oppe og går, og har gått til søksmål mot flere stater. Små land kan få søksmål mot seg like stort som helsebudsjettet sitt. Dette er meget alvorlig når man tenker på hvilken innflytelse, eller mangel på innflytelse, som politikere kan få over sine egne avgjørelser.

Annonse

I sine egne land får de null innflytelse, fordi man ikke har råd til å tape i en slik tvistedomstol. Dette medfører også til mye mer byråkrati, noe Frp tok til orde for i 2013, det skulle bli mindre av den slags. At regjeringen vil gå inn på dette, er uforståelig. Lider de av styringsvegring? Er det lettere å overlate alt til andre? Man kan jo lure på hva som skjuler seg på agendaen.

Det er mange organisasjoner, 160 stk., i flere land i EU som går mot dette og advarer på det sterkeste mot å innføre dette kravet om å melde fra på forhånd om nye regler. Dette er en inngripen i norsk lovgivning, og er det ESA som skal ha avgjørende bindinger og vurderinger av ev. lovforslag, før vedtaket i norske folkevalgte sine organ?

Det er her snakk om å omtale det offentlige som et marked, det er uforståelig at de går mot et system som overstyrer norske folkevalgte organ!

Regjeringa ber i praksis om å bli kvitt handlingsrommet lokalt, det er ikke demokratisk. Hvis dette blir vedtatt i Stortinget blir alle demokratiske lovforslag utarbeidet lokalt og sentralt i Norge sensurert.

Hva skjer hvis det ikke går gjennom? Ingen vet. Det er i hvert fall skremmende.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Det handler også om oss