Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EØS best for fiskerinæringen

Gammel fisk er gammel, om den er aldri så nasjonal.

Begrenset: Norsk fisk tåler dårlig å stå fast på grenseoverganger, skriver innsenderen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Begrenset: Norsk fisk tåler dårlig å stå fast på grenseoverganger, skriver innsenderen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nei til EU har funnet ut at britenes brexit-avtalen er bedre for fisken enn vår EØS-avtale (Nationen 25.1.21). Den påstanden er på linje med lederen i Underhuset, Jacob Rees-Mogg, som trøstet fiskerne som ikke fikk fisken ut på markedet med at det nå var en «lykkeligere fisk, fordi den var britisk».

De britiske fiskerne er i opprør etter at handelsavtalen trådte i kraft fra nyttår. De møter nå plunder, heft og kostnader på grensene som fører til at fisken ikke kommer ut på det europeiske markedet mens den er fersk. Noen har begynt å seile helt til Danmark med fangsten.

Nei til EUs analyse konkluderer stikk motsatt av konklusjonen i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsprosjekt, presentert i boka «Sjømatnæringen og Europa. EØS og alternativene» redigert av Arne Melchior og Frode Nilssen.

EØS-avtalen vurderes opp mot handelsavtaler EU har med andre land, blant annet Canada (som er den mest moderne) og Chile, og med EU-medlemskap.

Annonse

Her er konklusjonen krystallklar: EØS-avtalen er bedre enn en tradisjonell handelsavtale. Den viktigste forskjellen for fiskerinæringen er at vi gjennom EØS-avtalen har sluttet oss til EUs veterinærsystem (i 1999). Denne typen produktregulering gjør oss til fullverdig medlem i det indre marked. Fisken vår trenger ikke veterinær-sjekkes på grensene.

Ingen av handelsavtalene andre land har, inkluderer tilslutning til veterinærsystemet. Det betyr at fisken må veterinær-sjekkes ved grensepasseringene, noe britiske fiskeeksportører nå opplever og river seg i håret over. Noen land har i sin handelsavtale bestemmelser om forenklet veterinærkontroll, men borte er den ikke.

Kontroll og sjekk på grensene koster penger. Forskningsprosjektet anslår kostnadene pr tur kan øke med opptil 68.000 kroner. Samlet sett kunne transportkostnadene bli over 500 millioner høyere. Mens de ved EU-medlemskap ville bli opp til 110 millioner lavere fordi tollkontrollen faller bort.

Alt i alt konkludere prosjektet med at det er økonomisk mer å tjene på å beholde EØS enn å inngå en handelsavtale. En brexit-avtale ville gi framtidas viktigste eksportnæring nye og kostbare handelshindringer.

Britenes avtale sikrer tollfrihet, hvis de følger spillereglene, ikke bare for fisk, men også landbruksvarer. For oss ville det innebære å legge norsk landbruk åpen for konkurransen fra toll- og kvotefri import av mat fra EU. Det synes kanskje Nei til EU er helt greit.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Færre EØS-skeptikere, men vi trenger ingen EU-utredning