Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Enorm kraft i små hverdagsfellesskap

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Overforbruk, klimagassutslipp og nye kommunikasjonsformer har fostret moderne problemer som alvorlig miljøforurensning og utenforskap. Kan løsningen på vår tids samfunnsutfordringer ligge i det store, uutforskede handlingsrommet – midt mellom husveggene våre?

Vi ønsker oss alle trygge hjem og meningsfulle liv – et ankerfeste i en verden som endrer seg i svimlende takt. Men verden rykker stadig nærmere, og vi trenger ikke se langt før storsamfunnets utfordringer åpenbarer seg. Klimakrisa banker på dørene våre, levekårene varierer med husnummeret, og mantraet er at problemene løses i fellesskap.

Derfor har vi troen på de organiske fellesskapene som nabolagene våre utgjør. At vi sammen kan møte klimakrisa med ombruk og delingsøkonomi, og begrense utenforskap med dugnad og nabohjelp.

Boligbyggelagene bidrar gjerne til at vi kan bo oss ut av problemene, slik vi bidro under Einar Gerhardsens tid. Datidens Oslo hadde et stort behov for boliger med soverom, innedo og isolasjon i veggene. Barna skulle ligge i senger, ikke på gulvet.

Annonse

Arbeiderfamiliene trengte sårt et alternativ til bedriftseiernes utleieboliger som var små, dyre og fulgte arbeiderens ansettelsesforhold. Boligbyggelagene bidro til økt levestandard ved å gi familier frihet til å eie egen bolig, trygghet for at boligen ble forvaltet på en god måte, og tilgang til fellesfunksjoner de ellers ikke ville fått.

Det ligger i boligbyggelagenes DNA å ta en aktiv samfunnsrolle. Vi gjorde det i etterkrigstiden, og vi gjør det i dag. Utfordringene er annerledes, men fellesskapstanken er den samme og gjør oss til litt annerledes enn andre. For økonomisk overskudd går tilbake til medlemmene og selskapets formål.

Vi bygger boliger der arealer og ressurser eies i fellesskap - en boform som både er miljøvennlig, økonomisk og sosial. Vi tar ansvar etter at boligen er bygd og forvalter den i hele boligens levetid. Bærekraft er prioritert når vi bygger nytt slik at miljøbelastningen blir minst mulig. Ikke bare er vi ambisiøse på vegne av våre medlemmer, men også på vegne av det globale fellesskapet.

Løsningene på samfunnets utfordringer finnes der folk bor og lever sine liv. Derfor må vi ikke undervurdere kraften i disse små hverdagsfellesskapene som nabolagene er. En verdensdel i miniatyr - der folk med ulik alder, yrker, interesser, etnisitet og politisk syn møtes. En delingsplattform i praksis – der vi går sammen om løsninger for å låne, bytte og dele, enten det er felles verktøy, kjøkkenhage eller biler.

Norske boligbyggelags bidrag er å bygge gode boliger, bomiljø og sterke fellesskap, samtidig som vi skal redusere klimaavtrykket på kloden vår. Og om vi ikke helt kan bo oss ut av problemene, så har vi troen på at vi utgjør en forskjell – for sammen bor vi bedre og grønnere.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Fiskerbondens siste sukk