Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Enklere løsninger og økt digital kompetanse er avgjørende

Direktoratets forslag er ikke at eldre skal gjøre seg avhengig av andre for å bruke digitale løsninger, slik Nationen påstår.

Brukerne i sentrum: Direktoratet for e-helse jobber for et enklere Helse-Norge gjennom digitalisering, og er en pådriver for å sette brukerne av løsningene i sentrum, skriver fungerende direktør Karl Vestli. Foto: Direktoratet for e-helse
Brukerne i sentrum: Direktoratet for e-helse jobber for et enklere Helse-Norge gjennom digitalisering, og er en pådriver for å sette brukerne av løsningene i sentrum, skriver fungerende direktør Karl Vestli. Foto: Direktoratet for e-helse

I en leder i Nationen 30. mars fremstilles det som om Direktoratet for e-helse ikke ser det som en utfordring at deler av befolkningen sliter med å bruke digitale løsninger. Det stemmer ikke.

Les Nationens leder:

Digitale løsninger setter pasienter og innbygger i stand til å bli aktive deltakere i egen helse på en annen måten enn tidligere. Det er bred enighet om at det å tilby slike løsninger for pasienter og innbygger blant annet på helsenorge.no, er en ønsket utvikling.

Men som jeg sa til journalisten er det også en stor utfordring at enkelte digitale tjenester er ekskluderende for enkelte. Det er det ingen tvil om! Regjeringens mål for helse- og omsorgspolitikken er å skape pasientens helsetjeneste. Da er helse- og omsorgssektoren avhengig av økt digital kompetanse blant både helsepersonell og innbyggere.

Annonse

Direktoratets forslag er ikke at eldre skal gjøre seg avhengig av andre for å bruke digitale løsninger, slik Nationen påstår. Jeg trakk frem fullmaktløsningen på helsenorge.no som ett eksempel på et konkret tiltak som gjøre det mulig for alle å få tak i informasjonen digitalt. Men det er langt fra den eneste løsningen. Både forenkling av digitale løsninger og utvikling av digital helsekompetanse er viktig. Det peker direktoratet på i en fersk rapport om utviklingstrekk.

Tiltak for å øke den digitale kompetansen i befolkningen må derfor gå hånd i hånd med utviklingen av digitale løsninger. I tillegg må vi jobbe for å gjøre de digitale løsningene så enkel som overhode mulig, for det er ingen tvil om at slike løsninger er kommet for å bli. Det er stor bevissthet rundt dette blant aktørene i helse- og omsorgssektoren som eier de digitale løsningen. Metoder som klarspråk og tjenestedesign brukes aktivt.

Direktoratet for e-helse jobber for et enklere Helse-Norge gjennom digitalisering, og er en pådriver for å sette brukerne av løsningene i sentrum. Rapporten fra Kompetanse Norge om digital kompetanse og deltakelse er viktig siden den bidrar til økt fokus på å inkludere alle.

Regjeringen prioriterer tiltak som skal bidra til å øke den digitale kompetansen. I tiltakspakker knyttet til pandemien i 2020 ble det bevilget 400 millioner til å gi IKT-opplæring i teknologiske verktøy til eldre for å motvirke ensomhet, bedre helsekompetansen og gjøre eldre i stand til å motta digitale helsetjenester. Det er også satt av midler til dette i årets statsbudsjett. Samtidig starer arbeidet med  «Digital heile livet», en strategi for å inkludere alle i det digitale samfunnet.

Som pådriver for utvikling av digitale løsninger i helse- og omsorgssektoren må Direktoratet for e-helse ha to tanker i hodet samtidig. Vi skal jobbe for at innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester, samtidig som vi arbeider for å inkludere alle gjennom økt digital kompetanse. Det er ugreit når Nationen fremstiller det som om Direktoratet for e-helse mener noe annet enn dette. Ingen er tjent med at det konstrueres motsetninger.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kvinnekamp for bedre helsetilbud