Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En sterk historie om chili

En kruttsterk historie fra en småbonde i Uganda som dyrker chili, viser at det ikke bare er viktig, men også smart å prioritere jenter og unge kvinner i utviklingspolitikken.

Brenda 24 år i sin egen chili-åker. Foto: Plan International Norge
Brenda 24 år i sin egen chili-åker. Foto: Plan International Norge

Verden står midt i en dyp matvarekrise som rammer de aller fattigste spesielt hardt. Vi som til daglig jobber med fattigdomsbekjempelse og utvikling i noen av verdens fattigste land venter i spenning på den nye matsikkerhetsstrategien fra regjeringen.

Dette blir den første matsikkerhetsstrategien som føres i pennen av en Senterparti-minister på posten som utviklingsminister. Med en politisk ledelse som kjenner viktigheten av utvikling med utgangspunkt i primærnæringen, er forventningene spesielt store.

Mens vi venter på at Utenriksdepartementet legger siste hånd på strategien, vil jeg dele en liten, men sterk historie om chili fra Uganda. Chilibonden Brenda på 24 år fra Uganda bor med mann og to barn i en landsby i Tororo-området, som er preget av høy arbeidsledighet.

De fleste lever av det de dyrker på egen jordlapp. Hun har ingen utdanning og giftet seg tidlig for ikke å være en økonomisk byrde​ for familien. Hun vil ikke at døtrene Daisy og Vanisha på tre og fem år skal måtte oppleve det samme.​

Annonse

For tre år siden begynte Brenda å dyrke chili på svigerfamiliens jord. I samarbeid med Plan fikk hun startkapital og innsatsvarer. Hun har fått opplæring i klimarobuste dyrkningsteknikker som gjør at chilien gror godt i ustabilt vær. I dag dyrker hun flere hundre kilo grønn chili i måneden og har ansatte som hjelper til med produksjonen.

Hun foredler chilien og selger chili videre til lokale supermarkeder og til eksportmarkedet. ​Pengene hun tjener bruker hun til å investere i sin egen bedrift og til familien. Prosjektet som Brenda og 24.000 andre unge i Uganda er med i støttes av norske bistandsmidler både fra Norad og fra private givere.

Majoriteten av de som sulter på verdensbasis er småbønder, ifølge FN. Flesteparten av disse bor på landsbygda og mange er unge kvinner. En fersk rapport fra Plan International: World Hunger and its Impact on Girls viser at sult går spesielt hardt ut over jenter. Konsekvensene er at jenter mister skolegang og står i fare for å bli utsatt for vold og overgrep som barneekteskap.

Vi har store forventninger til den nye matsikkerhetsstrategien og er spesielt opptatt av at den inkluderer unge kvinner og de fattigste småbøndene i alle ledd i verdikjeden. Når kvinner får tilgang til økonomisk utvikling, gir det bærekraftig utvikling for alle.

Derfor må de unge kvinnene og deres verdifulle bidrag løftes frem som et satsningsområde, slik at de får fremtidstro og blir inkludert i alle ledd. At norske bistandsmidler brukes til å investere i verdikjeder hvor bønder som Brenda tjener penger på det hun dyrker, er viktig.

Takket være chili har Brenda nå fått en vei ut av fattigdommen, og døtrene hennes Daisy og Vanisha kan være sikre på at familien har råd til å gi dem skolegang.

Neste artikkel

Hitra baby, one more time