Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En sommer uten frukt, bær og grønt

Regjeringen må sørge for at grøntnæringen får hentet nødvendig arbeidkraft.

Foretrekker norsk: Coop ønsker mest mulig norsk bær, frukt og grønt i sine butikker, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos
Foretrekker norsk: Coop ønsker mest mulig norsk bær, frukt og grønt i sine butikker, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos

Jordbruksproduksjonen i Norge er prisgitt lunefullt vær og krevende agronomiske forhold. Tilgang på arbeidskraft bør ikke være nok et usikkerhetsmoment.

Coop mener myndighetene nå må sørge for den forutsigbarhet produsenter, industri, handel og ikke minst norske forbrukere fortjener.

Fjorårets produksjonssesong var krevende, og preget av mangel på arbeidskraft på grunn av korona.

Behovet for arbeidere i landbruket er like stort i år – men usikkerheten trenger ikke være den samme.

Smitteverntiltakene i Norge har heldigvis gjort at vi så langt har kommet godt ut av koronapandemien, sammenlignet med de fleste andre land. Stengte grenser og regulering av arbeidsinnvandring har bidratt til dette. Regjeringen presenterte nylig sin plan for gjenåpning av samfunnet, noe vi alle ser fram til.

Vi har respekt for at det tas en rekke forbehold for tidspunkt og innhold i gjenåpningen, men et vesentlig poeng må være å skape forutsigbarhet for næringslivet. Norske frukt-, bær- og grøntprodusenter står nå i en svært usikker situasjon, da man ikke vet om man får tilgang til arbeidskraft for å høste årets avlinger.

Dette gjør at produksjonsplaner må revurderes, inngåtte kontrakter endres og i ytterste konsekvens at avlinger må pløyes ned. Det betyr at inntekter og store mengder flotte produkter går tapt.

Matsvinn er et stort problem, både etisk, miljømessig og økonomisk. Bransjeavtalen for redusert matsvinn pålegger alle aktører, herunder myndighetene, å bidra til å redusere problemet.

Videre vil mangel på norske produkter bety at Coop må se til utlandet for å sikre at våre kunder og medeiere får det utvalget av frukt og grønt de både fortjener og ønsker, og som helsemyndighetene vil at vi skal spise mer av.

I et innlegg i Nationen 6. mai, oppfordrer Nav-direktør Hans Kristian Holte bøndene til å kontakte Nav for å skaffe arbeidskraft. Det er noe Coop støtter. Våre produsenter forteller imidlertid at norske arbeidssøkere gjerne ikke har tilstrekkelig kompetanse eller erfaring for å utføre det fysisk krevende arbeidet i jordbruket. Norsk arbeidskraft vil uansett ikke være tilstrekkelig for å løse utfordringen produsentene står i.

"Norsk arbeidskraft vil uansett ikke være tilstrekkelig for å løse utfordringen produsentene står i."

Coop ønsker mest mulig norsk bær, frukt og grønt i sine butikker. Produsentene som leverer disse produktene til Coop, opplever innreiserestriksjonene som rigide og søknadsbehandlingen som sendrektig. Det gir verken produsentene eller handelen nødvendig forutsigbarhet.

Da kan heller ikke kundene regne med å få norske jordbær og plommer fra Hardanger i sommer. Vi har selvsagt forståelse for at smittevern skal og må prioriteres og at eventuell negativ utvikling som kan knyttes til landbruket må håndteres. Samtidig har produsentene tatt oppfordringen fra landbruksministeren på alvor, og iverksatt planting. Risikoen og investeringene de har tatt, må tas på alvor.

Helseminister Høie, landbruksminister Bollestad og justisminister Mæland må snakke samme språk og sikre forutsigbarhet, slik at vi får flotte, norske produkter i butikkene i månedene som kommer, med lyse sommernetter og forhåpentlig en langt lysere koronasituasjon.

Det vil dessverre ikke bli en realitet uten tilstrekkelig arbeidskraft og snarlige avklaringer!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ap og Sp mot strømmen