Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En rovdyrpolitikk ute av kontroll

Enkelte hevder Senterpartiet er for å utrydde rovdyrene, det stemmer overhodet ikke. Vi er opptatt av at den sonepolitikken vi har i Norge skal fungere.

Forlik: Rovviltforliket sier helt klart og tydelig at når et rovdyr som utgjør skadepotensial eller utgjør skade i beiteprioriterte områder så skal rovdyrene tas ut kjapt og effektivt, skriver Sandra Borch. Foto: Mostphotos
Forlik: Rovviltforliket sier helt klart og tydelig at når et rovdyr som utgjør skadepotensial eller utgjør skade i beiteprioriterte områder så skal rovdyrene tas ut kjapt og effektivt, skriver Sandra Borch. Foto: Mostphotos

At Miljøpartiet de Grønne føler seg truffet av at jeg har uttalt at rovviltforvaltningen i Norge blir styrt av rovdyraktivister er ikke overraskende. Miljøpartiet de Grønne blir sikkert heller ikke glad for at jeg på nytt kan skrive med egne ord og bekrefte at det mener jeg fortsatt.

Men så er nå ikke jeg innvalgt på Stortinget for å drive med MDG-politikk, jeg er folkevalgt for Senterpartiet og Troms, det er min plikt og oppgave å ta opp saker som omhandler min region.

MDG mener jeg bør la hardtarbeidende folk i forvaltningen få gjøre jobben sin. Mulig MDG mener det er hardtarbeidende å bruke to og en halv uke på å behandle en anke på et avslag om felling av bjørn som har gjort stor skade i et beiteprioritert område.

På de to og en halv ukene det tok for klima- og miljøministeren å beslutte at fellingstillatelse skulle gis, så har bjørnen kunne gjøre ytterligere angrep i sauebesetningene i Bardu. I fjor besluttet departementet at bjørnene i dette området skulle flyttes. Det har nå gått 1 år. Ingenting er gjort. Da må det være lov til å stille spørsmål ved hvorfor klima- og miljøministeren trenerer rovdyrforvaltningen til fordel for rovdyrene.

Annonse

Høyre-regjeringen med Venstre i spissen gjennomfører nå en politikk i strid med Stortingets rovdyrforlik. Rovdyrforliket byger på en todelt målsetting som innebærer at man skal avveie hensynet til rovvilt opp mot hensynet til beitenæringene og det biologiske mangfoldet som er avhengig av beiting.

Nettopp derfor bygger rovdyrforliket på en sonepolitikk som deles inn i rovdyrprioriterte områder og beiteprioriterte områder.

Rovviltforliket sier helt klart og tydelig at når et rovdyr som utgjør skadepotensial eller utgjør skade i beiteprioriterte områder så skal rovdyrene tas ut kjapt og effektivt. Det er det stikk motsatte som skjer i dag. Situasjonen nå er at vi har ei forvaltning som skylder på hverandre, og en saksbehandling som sirkler mellom statsforvalter, miljødirektoratet og miljødepartementet. Det sier seg selv at det er lite effektivt.

Nå ser vi også eksempler i Nord-Trøndelag, hvor klima- og miljøministeren på eget initiativ forsøker å utvide bjørneforvaltningsområdet ved å definere at binner skal unntas fra felling også i beiteprioriterte områder. Dette viser totalt mangel på politisk styring av rovviltpolitikken, hvor rovdyr blir favorisert fremfor beitedyr.

Det finnes ingen hjemmel for å unnta binner som slår i hjel sau i beiteprioriterte områder. Det står det ingenting om i rovviltforliket, og Høyesterett slo i mars i år fast i en sak som omhandlet uttak av ulv at rovviltforvaltningsområdene og soneinndeling er absolutt og at det ikke er rom for fortolkning.

I samme dom slo Høyesterett fast at Bern-konvensjonen ikke skal settes over rovviltforliket og Stortingets lovlige fattede vedtak, samt at rovviltstammer bør forvaltes ut fra helheten i de skandinaviske bestandene og ikke ut fra om departementet mener enkelte bestander i enkelte områder er truet.

Enkelte hevder Senterpartiet er for å utrydde rovdyrene, det stemmer overhodet ikke. Vi er opptatt av at den sonepolitikken vi har i Norge skal fungere, og da må vi ha en aktiv og effektiv forvaltning. De rovdyrprioriterte områdene utgjør faktisk over halvparten av Norges landareal, cirka 55 prosent. Da må vi sørge for at staten sine rovdyr holder seg i de områdene.

Så mens MDG velger å forsvare byråkratiet og forvaltningen, så er Senterpartiet opptatt av å stå opp for folk som nå opplever en fortvilende situasjon med massive angrep av rovdyr på deres dyrebesetninger. Rovdyrforvaltningen er dessverre blitt et godt eksempel på hvor «den lille mann» blir overkjørt og overhørt av det store systemet.

Neste artikkel

Skog og CO2-rekneskap