Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En ny vei med brexit

Vi skal ikke kopiere britenes avtale med EU, men forhandle fram noe bedre enn EØS-avtalen.

Storbritannias statsminister Boris Johnson forhandlet i trange rammer med Europa-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Foto: Aaron Chown/AP
Storbritannias statsminister Boris Johnson forhandlet i trange rammer med Europa-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Foto: Aaron Chown/AP

Brexit-forhandlingene ble avsluttet på julaften 2020, og endte med en avtale. Til tross for at Storbritannia var medlem av EU, og det var vanskeligere for dem å lande en god avtale enn det ville vært for Norge, er avtalen nå ferdigforhandlet.

Denne avtalen sikrer handel mellom Storbritannia og EU, samtidig som Storbritannia må gi fra seg langt mindre suverenitet. Denne avtalen viser at det er mulig å skaffe oss noe bedre enn EØS-avtalen.

En av tingene å merke seg med Brexit-avtalen er at det er en egen tvisteløsningsmekanisme, det vil si en mekanisme der partene kan løse uenigheter uten at Storbritannia er underlagt EU-domstolen. I tillegg kan Storbritannia lage egne regler for statsstøtte, samtidig som de får beholde handel uten toll og kvoter.

I EU er det nå tollfrihet også på bearbeidet fisk, mens Norge gjennom EØS er ilagt 14–18 prosent toll inn til EU. I EUs nye handelsavtaler med både Japan og Canada er det også tilnærmet tollfritt for all sjømat, slik at vilkårene er bedre enn EØS-avtalen.

Vi bør ikke ta Brexit som en advarsel, men heller lære av det. Ungdom mot EU ønsker en utredning av alternativer til EØS-avtalen, slik at vi vet hva vi går til ved en eventuell oppsigelse av EØS. Å sikre oss mer kunnskap er et viktig redskap for å ha en god og informert debatt.

Det er ingen tvil om at vi trenger og ønsker handelssamarbeid med EU, men vi må ha en avtale som ikke påvirker folkestyret vårt. EØS-avtalen er den eneste i verden av sin sort, nettopp fordi det ikke er en god avtale. EØS-avtalen flytter makt vekk fra det norske folket, og til byråkratiet i Brussel.

Norge har ingen stemme i EU, og må dermed innføre politikk vi ikke har vært med på å utforme. Løsningen er heller ikke å gå inn i EU. I dag innfører vi kun rundt 10 prosent av lovene EU-land må innføre, og har unntak på landbruk, fiskeri, pengepolitikk og utenrikspolitikk. Dette er viktige politikkområder, der vi må styre politikken vår selv.

I tillegg har vi vetoretten vår, slik at vi kan reservere oss mot EU-direktiv vi ikke ønsker å innføre.

Om Norge skal ut av EØS skal vi ikke ha den samme avtalen som Storbritannia, men vi kan ta inspirasjon fra Brexit-avtalen, til å finne en avtale som er tilpasset norske behov.

Det har aldri vært et bedre tidspunkt for å se på mulighetene for å si opp EØS-avtalen. Vi kan lære av Storbritannia sin prosess, både hva vi skal gjøre og ikke skal gjøre, og vi vet at det er mulig å komme frem til en avtale.

Neste artikkel

Verdien av internasjonalt samarbeid