Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En ny giv for landbasert vindkraft?

Norges bidrag hva angår fornybar kraft er nok særdeles beskjedent.

Beskjedent bidrag: Bør vi ødelegge det som har vært kalt Europas grønne lunge mot et fornybar-bidrag som knapt vil være målbart, spør innsenderen. Foto: Mostphotos
Beskjedent bidrag: Bør vi ødelegge det som har vært kalt Europas grønne lunge mot et fornybar-bidrag som knapt vil være målbart, spør innsenderen. Foto: Mostphotos

I Nationen 1. desember etterlyser Svein Sundsbø sterkere politiske virkemidler for å sette fart på utbygging av landbasert, norsk vindkraft.

Dette for å følge opp diskusjonen fra klimatoppmøtet i Glasgow. Han påpeker videre at havvind har et stort potensiale, men at den foreløpig er for dyr for det norske markedet.

Han har rett i det. Årsaken er enkel, Norge og Norden for øvrig er en overskuddsregion hva angår fornybar kraft. I 2020 eksporterte Norge 20 TWh, hittil i år har vi eksportert 15 TWh.

I følge NVE`s siste langsiktige kraftmarkedsanalyse (2021-2040) fra oktober i år, vil kraftoverskuddet vedvare de nærmeste ti-årene. Overskuddet vil være på 7 TWh i 2030 uten tilskudd fra vindkraft. I 2040 vil overskuddet være på hele 12 TWh med en beregnet utbygging av landbasert vindkraft på bare 3 TWh mellom 2030 og 2040.

NVEs analyse innbefatter behovet for elektrifisering av bestående og ny industri og transport. I analysen er energieffektivisering og energisparing viktige elementer. Problemet i det grønne skiftet ligger på den teknisk/økonomiske siden, å erstatte fossilkraft med fornybar kraft. Det er dette som går sørgelig sent og som må prioriteres.

Sundsbø trekker også fram det globale perspektivet og Norges ansvar for å bidra til det grønne skiftet.

Vel, Norges bidrag hva angår fornybar kraft er nok særdeles beskjedent. Europas årlige forbruk av energi er cirka 19.000 TWh. Til sammenligning utgjør vår årlige kraftproduksjon på cirka 150 TWh bare et par promille. Dette bør måles mot Norges bidrag i form av natur.

Bør vi ødelegge det som har vært kalt Europas grønne lunge mot et fornybar-bidrag som knapt vil være målbart? Hva med FNs naturpanel som setter tap av urørt natur og biomangfold på linje med utfordringene knyttet til klimaendringer?

Sundsbø vil gi berørte lokalsamfunn stimulans til å medvirke til landbasert vindkraftutbygging. Med andre ord, kommunene skal lokkes til å selge natur og landskap, kalt arvesølvet, for økonomisk gevinst. Det er ikke sikkert det tjener bygdene og landet på lenger sikt.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Norge må ut av luksusfellen for natur