Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En matkrise Spire ikke kan løse

Det blir ikke færre sultne og fattige folk i verden bare vi produserer mindre mat.

Mer enn selvforsynte: Det er kunstgjødsel-avhengig landbruk som har hjulpet land som India, Kina, Pakistan, Sør Korea, Vietnam, Filippinene og en rekke andre land i Asia fra å stå på randen av sultkatastrofer til å bli mer enn selvforsynte med mat, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos
Mer enn selvforsynte: Det er kunstgjødsel-avhengig landbruk som har hjulpet land som India, Kina, Pakistan, Sør Korea, Vietnam, Filippinene og en rekke andre land i Asia fra å stå på randen av sultkatastrofer til å bli mer enn selvforsynte med mat, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos

Leder for Spire, Julie Rødje, skriver i en kronikk i Nationen at vi står midt i en global matkrise og at matsystemet må bli økologisk, regenerativt og kortreist. Hun synes også det er vanskelig å forstå at kunstgjødsel skal være verdens viktigste vare og mener første steg på veien til et bedre matsystem er å kutte avhengighetsforholdet til kunstgjødsel.

Dette er ganske merkelige konklusjoner i og med at Rødje i samme kronikk beklager seg over at det finnes 811 millioner mennesker som i dag lever i sult og at matprisene øker det siste året.

La oss ta kunstgjødsel først, hvor den viktigste bestanddelen er nitrogen. Vi henter nitrogen ut av lufta gjennom Haber-Bosch-prosessen som bruker naturgass og høyt trykk for å gjøre nitrogen plantetilgjengelig. Flere studier har sett på hvor stor andel av verdens befolkning som eksisterer på grunn av nitrogengjødsel, og de kommer alle til rundt 50 prosent. Med andre ord ville 50 prosent av oss ikke vært her, var det ikke for nitrogengjødsel.

At Christian Anton Smedshaug kaller kunstgjødsel og nitrogen for verdens viktigste handelsvare er ikke uten grunn. Haber-Bosch-prosessen har da også blitt kalt den viktigste vitenskapelige oppfinnelsen i det 20. århundre og begge de to oppfinnerne fikk nobelprisen i kjemi.

Kunstgjødsel-avhengig landbruk er det landbruket som har gjort at vi ikke har hatt sultkatastrofer i Vesten på snart 100 år. Det er kunstgjødsel-avhengig landbruk som har hjulpet land som India, Kina, Pakistan, Sør Korea, Vietnam, Filippinene og en rekke andre land i Asia fra å stå på randen av sultkatastrofer til å bli mer enn selvforsynte med mat samtidig som befolkningen har vokst siste 50 år.

Så finnes det så klart store avveininger med bruk, og til dels uvettig bruk av kunstgjødsel, som avrenning av næringsstoffer til vann og vassdrag. Men når en måler per produsert enhet mat er avrenningen høyere i økologisk produksjon. Dette kommer av at øko-landbrukets avhengighet til husdyrgjødsel der ikke nødvendigvis næringsstoffene er tilgjengelige når plantene trenger det.

Husdyrgjødsel fra konvensjonelle gårder utgjør i dag en stor andel av de tilgjengelige næringsstoffene i økologisk produksjon, men disse næringsstoffene kommer opprinnelig fra kunstgjødsel og Haber-Bosch-prosessen. Om all produksjon skulle legges om til økologisk ville denne overføringen av næringsstoffer stoppe opp og avlingene falle ytterligere.

Rødje nevner tilbakeføring av organisk materiale, redusert jordarbeiding, kompost og jorddekkvekster som om det skal dekke opp for bortfallet av kunstgjødsel og plantevernmidler. Men alt dette er tiltak som moderne landbruk har tatt i bruk for lengst og som muliggjøres blant annet gjennom bruk av plantevernmidler til å kontrollere ugras i stedet for plog og jordbearbeiding.

Spire er en del av et gigantisk velfinansiert økosystem av ideelle organisasjoner verden over med lite skitt under fingrene sine og begrenset forståelse av hvilke problemer som møter pimærprodusenter av mat i det daglige. Hadde humaniora-agronomene i Spire og de andre organisasjonene fått det som de ville og fått faset ut kunstgjødsel ville det ført til sultkatastrofer på en helt ubegripelige skala. Er det for lite mat i verden må det produseres mer mat. Ikke mindre.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Snu steinene i melkesektoren, Sandra Borch