Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En matkrise selv ikke kunstgjødsel kan fikse

Vi står i en global matkrise. Da trenger vi et bærekraftig og rettferdig matsystem som tar på alvor vår tids to store utfordringer – miljøkrisa og antall økende mennesker i sult og fattigdom.

Truer matsikkerheten: Et kunstgjødsel-avhengig landbruk truer matsikkerheten og er ikke løsningen på matkrisen vi står overfor, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos
Truer matsikkerheten: Et kunstgjødsel-avhengig landbruk truer matsikkerheten og er ikke løsningen på matkrisen vi står overfor, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos

Dessverre er ikke dette en quick fix ved hjelp eksterne produkter.

Matprisene har det siste året økt med over 30 prosent globalt, påpeker FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk). For første gang siden 2008 er europeisk hvete dyrere enn norsk hvete. Det er et sug etter råvarer i verdensmarkedet, samtidig som produksjonen av korn er blitt mindre enn ventet i år grunnet tørke og annet ekstremvær.

Christian Anton Smedshaug, analytiker og daglig leder i Agri Analyse, sa nylig til NRK at vi ser konturene av en matkrise og at det er på tide å heve beredskapen. Saken er den at vi allerede har en matkrise. Over 811 millioner mennesker i dag lever i sult, og ekstremvær som følge av klimaendringene, og tap av natur setter den globale matsikkerheten i ytterligere fare.

I tillegg er dagens industrialiserte jordbruk svært avhengig av kunstgjødsel for å gi næring til planter, og når ammoniakk, nitritt, fosfor og kalium mangler i verdensmarkedet ser det dårlig ut for avlingene.

Smedshaug mener likevel at kunstgjødsel kanskje er verdens viktigste vare. Det er vanskelig å forstå. Kunstgjødsel er en kortsiktig og ikke-fornybar løsning som skaper et større behov for mer kunstgjødsel, og som på sikt fører til utarmet jord med lite organisk materiale.

I tillegg vil avrenninger fra kunstgjødselet skape problemer i nærliggende områder som fører til blant annet ekstrem algevekst i vann. Med andre ord, et kunstgjødsel-avhengig landbruk truer matsikkerheten og er ikke løsningen på matkrisen vi står overfor. Det blir som å helbrede en blindtarmbetennelse med smertestillende i stedet for den nødvendige operasjonen som behøves.

Det vi trenger er et regenerativt og bærekraftig jordbruk som tilbakefører organisk materiale til jorda ved å minimere pløying, tilføre kompost, benytte ulike former for dekkvekster og øke det biologiske mangfoldet. Et sunt jordsmonn kan dessuten også binde karbon og vil være en viktig del av Norges innsats for å nå bærekraftsmålene. Landbruket er nemlig ansvarlig for 8,8 prosent av norske klimagassutslipp.

Norge bør satse på å øke sin egen selvforsyningsgrad og matsikkerhet i stedet for å bekymre seg over høye importpriser. Landbrukspolitikken behøver en helomvending hvor kortreist og økologisk mat favoriseres med økonomiske insentiv. Første steg på veien er å kutte ut avhengighetsforholdet til kunstgjødsel. Neste steg er å slutte å anbefale det til andre land i sårbare situasjoner, vel vitende om at de da vil komme til å trenge stadig mer og mer. La oss fikse matsystemet vårt på ordentlig.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Følg svenskene, merk kjøttet