Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En ambisiøs og realistisk transportplan

Det er under 30 dager til vi legger frem ny Nasjonal transportplan (NTP) – en plan som legger til rette for å endre og forbedre livene våre.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) under anleggsstarten for Lysaker–Ramstadsletta. Foto: Ørn E. Borgen / NTB
Finansminister Jan Tore Sanner (H) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) under anleggsstarten for Lysaker–Ramstadsletta. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Siden eksplosjonsmotoren utkonkurrerte ordentlige hestekrefter, har vel knapt transportsektoren opplevd så store endringer og slik usikkerhet som nå: Vi har digitalisering, kunstig intelligens og annen teknologi. Vi har klimautfordringene – som stiller enorme krav til omstillingsevne og innovasjon. Og midt i dette opplever vi en pandemi som ingen av oss vet de reelle konsekvensene av.

Samferdsel har i de siste 100 årene endret livene våre – til det bedre. Samferdsel handler i bunn og grunn om å knytte mennesker, by og land, tettere sammen. Skape grunnlaget for folks hverdag og næringslivets verdiskaping. Det handler om å ferdes sammen, på en trygg og effektiv måte. Vi ønsker frihet til å bo og arbeide der vi selv vil.

Med regjeringen Solberg ble samferdselssatsingen i rene penger kraftig forsterket – og med denne regjeringen kom også noe annet viktig på plass: Helt nødvendige reformer, krav om å tenke nytt, og mer konkurranse. Jeg mener at vi har høyere ambisjoner enn noen gang – ikke minst fordi Frps Jon Georg Dale som samferdselsminister la om NTP-kursen: Han fornyet og forbedret måten vi jobber med NTP på, og han satte knallharde krav til seg selv, til embetsverket og til våre transportetater: Vi skal ha mer for pengene. Dette er god og helt nødvendig kurs jeg har beholdt. I ny NTP vil svært mye handle om å bruke fellesskapets midler på en god måte.

NTP skal bidra til enklere reisehverdager og økt konkurranseevne for næringslivet. Vi skal bygge videre for å nå nullvisjonen for trafikksikkerhet og bidra til å oppfylle klima- og miljømålene.

Det er gjort viktige grep i den nye planen, som gjør at vi står bedre rustet til å møte kjente og ukjente utfordringer. Ett av dem er at vi ikke låser oss til detaljerte prosjekter. Vi velger å styre etter hvilke utfordringer vi vil løse.

Annonse

Vi innfører nå porteføljestyring og kontinuerlig optimalisering i hele transportsektoren. Vi har lært mye av Nye Veiers suksess med å få nytten opp og kostnadene ned. Det er ikke slik at alle virksomheter bør eller kan bli blåkopier av Nye Veier. Men viktige elementer av modellen Nye Veier jobber etter, vil på ulik måte tas i bruk i hele sektoren.

Transportvirksomhetene våre får dermed større handlingsrom – slik at de bedre kan videreutvikle og optimalisere investeringene som blir foreslått i NTP.

Og spesielt viktig i en tid med store endringer og nye muligheter: Gjennom porteføljestyring kan virksomhetene foreslå å endre rekkefølge på bygging og utforming av prosjekter – når behov, teknologiske muligheter og andre forutsetninger endres. Porteføljestyring skal bidra til effektiv ressursbruk. For skal et prosjekt bli gjennomført, må det kontinuerlig jobbes med det – for å gjøre prosjektet mest mulig nyttig og lønnsomt.

Satt på spissen: Vi tar hele transportsektoren fra en kamp om å komme inn i planen, til en konkurranse om å lage de beste prosjektene: Finner man lønnsomme løsninger, øker sjansen for at problemet faktisk blir løst. Framover er det ikke nok å få et prosjekt inn i NTP. Kontinuerlig optimalisering blir verktøy nummer én.

"Vi tar hele transportsektoren fra en kamp om å komme inn i planen, til en konkurranse om å lage de beste prosjektene."

Med ny Nasjonal transportplan er tiden for å planlegge store prosjekt og bygge dem slavisk uten å søke etter nye løsninger over. Fremtidens infrastruktur skal tilpasses framtiden – ikke fortiden. Den nye transportplanen blir en ambisiøs plan – men samtidig en plan vi kan tro på.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Skal et fungerende nødnett være opp til kommersielle aktører?