Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En ambisiøs og realistisk transportplan

Åtte år med ikke-sosialitisk flertall har doblet samferdselssatsingen.

I fare? Nye veiprosjekter (her fra Bismo) står i fare dersom MDG og SV får en hånd på rattet, skriver innsenderen. Foto: Mariann Tvete
I fare? Nye veiprosjekter (her fra Bismo) står i fare dersom MDG og SV får en hånd på rattet, skriver innsenderen. Foto: Mariann Tvete

En av Stortingets siste og viktige saker før sommeren, var behandling av Nasjonal transportplan (NTP) for de neste 12 årene. Regjeringen fikk i all hovedsak tilslutning til en ambisiøs og realistisk plan, som innebærer at det skal satses 1.200 mrd. på utvikling av veier, jernbane, kollektiv, kysttransport og luftfart i alle landsdeler.

De siste åtte årene, med ikke-sosialitisk flertall, har gitt om lag en dobling i samferdselssatsingen. Og den har kommet alle deler av landet til gode. Den nye transportplanen sørger for å holde samferdselssatsingen på dette historiske nivået, og enda litt til.

Enkelte har stilt spørsmål ved hvilken verdi denne planen har, siden regjeringspartiene ikke hadde et forlik med et samarbeidsparti i Stortinget med om planen. Og enkelte spør om planen er vedtatt. Faktum er at det i realiteten er et bredt flertall bak denne planen. Bredere flertall enn enkelte tidligere transportplaner. Og siden NTP er en stortingsmelding, blir den ikke vedtatt. Slik har det også vært med tidligere nasjonale transportplaner.

Dersom jeg får sjansen til å fortsette som samferdselsminister etter valget, kommer jeg og regjeringen til å sette alt inn på å oppfylle denne offensive planen. På samme måte som tidligere samferdselsministre har lagt all sin tyngde i å oppfylle tidligere transportplaner. NTP har tradisjon for å være det styrende verktøyet for enhver samferdselsminister.

Annonse

FrP ville, i tillegg til å stille seg bak det meste av regjeringens prosjekter, satse enda mer på samferdsel de kommende årene. Hele 400 mrd. ekstra. Noe jeg mener er å legge lista på et urealistisk nivå. Regjeringen skal også utvikle andre viktige samfunnsområder i årene som kommer.

Ap og Sp stilte seg også bak det aller meste av regjeringens satsinger. Selv om det kan høres ut på noen av deres politikere som at de har penger til flere prosjekter. Realiteten er at de ikke lagt inn mer penger. Og alle vet at det må mer enn festtaler til for å bygge en vei eller jernbanestrekning – det må prioriteres penger.

SV og MDG er de eneste partiene som har pekt ut en annen kurs i samferdselsprioriteringene. De har foreslått dramatiske kutt i veisatsingen, og vil satse sterkere på jernbane og kollektiv. Det er en ærlig prioritering. Men jeg er helt uenig. Regjeringens transportplan er en godt balansert plan for offensiv satsing på alle landsdeler, mellom alle transportformer og mellom by og land.

Jeg mener derfor det er godt grunnlag for å si at den nasjonale transportplanen som ble behandlet i Stortinget, fikk et svært bredt politisk flertall bak seg. Og den vil gi forutsigbarhet for folk og bedrifter over hele landet – i alle fall dersom regjeringspartiene får fortsette å styre politikken. Det er en styrke at også Ap og Sp står bak planen.

Men jeg frykter selvsagt at et annet stortingsflertall etter valget, og med en regjering der SV og MDG er en del av flertallet, vil sende politikken i feil retning. At veisatsingen blir svekket, og at distriktene taper.

Neste artikkel

Skal et fungerende nødnett være opp til kommersielle aktører?