Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En ærlig sak å la Viken leve, også for Sp

Med tro på at «innbyggerne vet best», bør Sp medvirke til å la Viken leve fordi det er i tråd med flertallssynet.

Flertall for Viken: Det blir feil å ta folkemeningen til inntekt for egne synspunkter når tallenes tale sier noe annet, skriver innsenderen. Foto: Heiko Junge / NTB
Flertall for Viken: Det blir feil å ta folkemeningen til inntekt for egne synspunkter når tallenes tale sier noe annet, skriver innsenderen. Foto: Heiko Junge / NTB

Senterpartiet har rett: «Et sterkt norsk folkestyre forutsetter en velfungerende nasjonalstat». – Ingen er uenige i dette. Kjennetegn ved folkestyret er frie valg som grunnlag flertallsstyret. Folk skal ha innflytelse.

Partiet skriver også at det «er motstander av regionreformen», og at «vi i Senterpartiet tror det er innbyggerne som best vet hvordan deres egen kommune bør styres og utvikles».

At Viken skal oppløses er ikke i pakt med folkestyre, slik tre fra Sp på Stortinget hevder i Budstikka (28.12.21), men de har, paradoksalt nok, rett i at «Det handler om folkestyre», slik overskriften lyder.

Det er heller ikke dekning for at «gjenoppretting av Buskerud blir en stor sier for folkestyret» slik to Sp-valgte til Viken hevder i Drammens Tidende (20.12.21). Men de har rett i at «Det handler om innbyggerne skal ha noe å si på politiske avgjørelser.»

Tallenes tale: Sp taler ikke innbyggernes sak i særlig mye; heller ikke om Vikens fremtid.

* Ved fylkestingsvalget i 2019 fikk Sp en tilslutning i Viken blant alle med stemmerett på rund 10 prosent, og 28 prosent sammen med Ap. - 72 prosent stemte på andre partier eller avsto fra å stemme.

* Meningsmåling i Nettavisen (desember) viser at Sp har en tilslutning blant alle med stemmerett på 7 prosent. Sammen med Ap 23 prosent. - 77 prosent har andre preferanser.

Å måle partiers posisjon blant alle med stemmerett innebærer de som ikke stemmer også regnes med; ikke kun de som oppgir en partipreferanse som var 77,2 prosent ved siste stortingsvalg.

Partiene gjør seg større enn de er når en fjerdedel utelates fra regnestykket. - De som ikke stemmer og de som stemmer har de samme demokratiske rettighetene.

Vårt politiske system trenger et flertall fra en gruppe av partier for å fungere. Dette er ikke ensbetydende med at partier som inngår i en flertallsplattform har støtte i sak fra et flertall i folket; en viktig påminnelse for maktglade politikere.

Ved valg stemmes det kun på parti; ikke på regjeringsplattform eller på enkeltsak. Derfor kan en flertallsplattform ikke brukes som grunnlag for å hevde at de har støtte fra velgere på sak; heller ikke om Vikens fremtid.

Tallenes tale tilsier at Sp ikke har flertall i folket for å oppløse Viken; knapt nok blant egne velgere.

* Sp er flittig bruker av tall fra en meningsmåling utført av Infact i mars 2021 for Lokalsamfunnsforeningen, en av Sps venner: «66 prosent av innbyggerne i Viken mener at Østfold, Akershus og Buskerud bør være tre fylker».

* Legges det inn at «dette kan koste drøyt 300 millioner», mener kun 21 prosent av befolkningen at dette er «fornuftig bruk av penger»; 58 prosent at det er «sløseri med skattebetalernes penger». Det er flertall i alle partier for at det er sløseri; på grensen for Sp. - I Viken er tallene 29 prosent og 55 prosent. (Norstat november for forfatteren)

Kort sagt: 66 prosent i Viken vil tilbake til slik det var, underforstått hvis det ikke koster noe. 55 prosent mener dette vil være sløseri med penger når kostnaden blir presentert.

Med tro på at «innbyggerne vet best», bør Sp medvirke til å la Viken leve fordi det er i tråd med flertallssynet. Det er en ærlig sak å fastholde standpunktet om oppløsning som om andre saker partiet heller ikke har støtte for.

Slik er det for alle partier. – Men det blir feil å ta folkemeningen til inntekt for egne synspunkter når tallenes tale sier noe annet.

Om klima: I sitt innlegg på toppmøte i Glasgow etterlyste statsministeren større handlekraft på alle nivåer.

Da blir størrelse viktig: Jo større nedslagsfelt et klimavedtak har jo større effekt oppnås; egentlig en selvfølgelighet. Her trumfer Viken en oppløsning til tre mindre fylke slik vedtak i Stortinget trumfer Viken og i FN angår alle.

Å la Viken leve av hensyn til klima er i tråd med Sps program: «Konsekvensene av klimaendringene er for store til at vi kan kaste bort tiden på symbolpolitikk.»

PS: Det er urovekkende at landet har en finansminister som i denne saken ikke ser forskjell på investeringer og driftsutgifter. (NRK 04.01.22). En investering Viken gjør i et bygg i Sandvika vil alltid ha en markedsverdi. Noen hundre millioner for gjenopprettelse av tidligere fylkesstruktur er en engangskostnad, en såkalt «sunk cost».

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Grelt eksempel på EU-tilpassing