Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Elvestuen tyr til usannheter om ulvejakta

I forbindelse med debatten om ulvejakta i denne såkalte ulvesona, i Dagsnytt 18 2. januar, merket jeg meg spesielt noen uttalelser fra Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen som ikke bør stå ubesvart.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Jeg mener han tyr til usannheter når han argumenterer for at vi skal ha ulv her i landet. Han sier at ulven er en sterkt truet art, og at vi har forpliktelser i henhold til Bernkonvensjonen og Naturmangfoldloven til og ha ulv i Norge.

For det første vet han at ulven ikke er utrydningstruet, den er et av verdens mest tallrike av de store rovdyra, og for det andre har vi ingen forpliktelser i henhold til Bernkonvensjonen til å ha ulv i Norge. Dette har jeg tidligere gjort rede for ved å henvise til uttalelser fra Erik Lykke som var med og forhandlet fram denne konvensjonen.

Og ifølge Bjørn Skåret i Nationen lørdag 12. oktober, med overskriften; “Regjeringen om levedyktighet”, skal Ola Elvestuen ha uttalt “at vi i henhold til Bernkonvensjonen ikke er forpliktet til å ha ulv i Norge.” Hvorfor driver han da fortsatt og hevder at vi har slike forpliktelser i alle debatter han deltar i om dette emnet?

Annonse

Han unnlater å nevne FN og Den europeiske menneskerettskommisjonen som sier at når rovdyrene blir en trussel mot etablerte næringer, er det brudd på menneskerettighetene. Man må vel i høyeste grad ha lov å si at denne ulveforvaltningen truer etablerte næringer når mange saueeiere er blitt tvunget til å oppgi sitt yrke på grunn av dette vanviddet?

Jeg vil anbefale Ola Elvestuen å forholde seg til sannheten og virkeligheten når han argumenterer for å ha ulv i Norge, og at han hører mer på dem som får sine beitedyr revet i hjel av disse lystmorderne, enn disse forskjellige ekstreme rovdyrverneorganisasjonene som bare bivåner dette fra sidelinjen, og som ikke har noe forhold til dem som produserer mat.

Og jeg spør igjen – hvorfor var det så viktig å bygge opp igjen ei stamme av en dyreart våre skoger som ikke har noen annen misjon enn å rive i hjel våre husdyr, våre hjorteviltstammer og våre jakthunder, og til alt overmål har fredet dem? Dette er fauna- og miljøkriminalitet av verste sort og som rammer store deler av Bygde-Norge.

Jeg forventer svar fra Elvestuen.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hedmark Bondelag tek feil om sau og ulv