Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Elgen og artsmangfoldet

Det er feil at ikke elgen har bartrær på menyen.

Elg: I barskog. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix
Elg: I barskog. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Det er overraskende å lese artikkelen i Nationen 31. oktober om Anders Lorentzen Kolstad og hans doktorgradsavhandling. Jeg er helt enig i at hjorteviltet påvirker artsmangfoldet i stor grad, det er helt ekstremt i en del områder. Det jeg ikke forstår er påstanden om at hjortevilt beiter kun på lauvskog og ikke på bartrær.

Vi grunneiere og brukere av skogen har i 30-40 år sett at elg og hjort gjør stor skade på furu og granforyngelse. Det at elgen ikke har bartre på menyen er feil. Det er mange skogeiere som har lidd store tap pga. avbeiting, spesielt på furu. At Lorentzen Kolstad ikke har registrert dette er merkelig.

Annonse

Lorentzen Kolstad mener at forvaltningen ikke er god nok og dette er jeg enig i. Enkelte steder har forvaltningen for dårlig oppfølging når det gjelder søknader om felling av skadevilt.

Det er fint at naturvernforbundet reagerer. Jeg møtte Lars Haltbrekken på Krokskogen for noen år siden. Jeg viste han da de store beiteskadene elgen sto for. Vi så selje, rogn, osp og furu som holdes nede av et stort beitepress.

For øvrig mener jeg det er bedre å regulere hjorteviltbestanden ved jakt istedenfor rovdyr. Da blir viltet en ressurs. Håper dere kan påvirke forvaltningen til å ta et krafttak for å redde mangfoldet i skogen.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Offentlige anbud og bygg i tre