Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dyrevernalliansen ønsker en ansvarlig og god avvikling

Dyrevernalliansen har den siste uken fått kritikk i Nationen for vårt engasjement i saken om pelsdyrkompensasjon. Vi vil her redegjøre for vårt standpunkt.

Kritikk: Live Kleveland, kommunikasjonsleder og jurist i Dyrevernalliansen, svarer i dette innlegget på noe av kritikken organisasjonen har fått i forbindelse med uttalelser om pelskompensasjonen. Foto: Benjamin Hernes Vogl.
Kritikk: Live Kleveland, kommunikasjonsleder og jurist i Dyrevernalliansen, svarer i dette innlegget på noe av kritikken organisasjonen har fått i forbindelse med uttalelser om pelskompensasjonen. Foto: Benjamin Hernes Vogl.

Vi har jobbet for en ansvarlig og styrt avvikling av pelsdyrindustrien i Norge siden 2002. Gleden på dyrenes vegne var derfor stor da det endelig ble vedtatt avvikling. Helt siden vedtaket har vi tatt til orde for en ansvarlig avvikling som tar hensyn til både dyr og oppdrettere. Vi har aldri ønsket at de skal bli skadelidende som følge av forbudet.

Les debattinnleggene Kleveland svarer på her:

Samtidig er det viktig å holde hodet kaldt. Debatten rundt kompensasjonen har etter vårt syn sporet helt av. Dekningen i media har vært totalt ukritisk. Flere politikere og journalister har brukt pelsdyrnæringens stadig mer urealistiske tall, uten å sjekke om disse faktisk stemmer.

Annonse

La oss se litt på de reelle tallene. Pelsnæringen har slitt økonomisk lenge, og hvert år har det blitt færre oppdrettere i Norge. Et minkskinn ble i mars 2019 solgt for 255 kroner hos Kopenhagen Fur. Dette er rundt 20 kr under produksjonskostnad. Menon Economics har fastslått at de fleste reveoppdrettere vil tjene bedre i annen jobb, og at mulighetene for gode inntekter i næringen er små. Med dagens priser lønner det seg ikke å produsere pels i Norge, og oppdretterne taper penger på hver eneste rev og mink.

Et mindre antall oppdrettere har satt seg i stor gjeld. Disse har tatt en stor kalkulert risiko. De har valgt å satse på en næring som møter massiv politisk motstand, kjent for store økonomiske svingninger, og som fordømmes av stadig flere forbrukere, motehus og kleskjeder. I 2003 fikk pelsnæringen en tiårsfrist på å forbedre dyrevelferden. Det klarte de ikke, og de driver nå langt på overtid.

Næringens eget krav, for de 180 oppdretterne som skal kompenseres, er på rundt 2 milliarder kr. Dette er en kreativ tapsanalyse med en hypotetisk satt gjenanskaffelsesverdi for hver pelsfarm – summer det er vanskelige å forsvare når vi vet at oppdrettet ikke er lønnsomt i dag. Det finnes ikke noe annet eksempel i Norge, eller andre vestlige land, der en næring som avvikles av samfunnshensyn blir så sjenerøst kompensert. Vi frykter at sluttsummen skal bli så høy at Stortinget til slutt synes det blir for dyrt.

Regjeringen kunne valgt å innføre regler så strenge at pelsdyroppdrett aldri vil lønne seg. Da hadde de avviklet i stillhet, én etter én, uten ett øre i kompensasjon. Sverige valgte denne løsningen da de avviklet reveoppdrett. Likevel har den norske regjeringen raust utlovet kompensasjon til oppdretterne. Dyrevernalliansen har støttet regjeringens kompensasjonsforslag, som har vært på linje med våre. Vi har også foreslått å endre eksisterende forskrift for å sikre at ingen sitter igjen med gjeld fra pelsdyrdriften.

Uken før den nye kompensasjonsordningen ble vedtatt, var regjeringspartiene enige med oss om at nåværende ordning måtte fortsette. Endelig vedtak om kompensasjon er avgjørende for at nye generasjoner valper skal slippe å bli født i nettingbur. Etter press fra opposisjonen ga regjeringen etter. Nå venter utredning av ny modell og ny forskrift som må sendes på høring.

At staten bør hjelpe oppdretterne med kompensasjon og omstilling er klart, det er vi helt enige i. Men veien det går nå, med utsettelser og en ukjent, uendelig stor sluttsum, er seigpining av en utdøende næring – og i verste fall av dyrene, som venter i bur. Nå må livet gå videre for pelsdyroppdretterne, og lidelsene avsluttes for dyrene.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Forteljing frå ei anna verd