Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dyrevernalliansen forteller sannheten om landbruksdyrene

Bildene i kampanjen viser lovlige forhold i Norge.

Kampanje: Dyrevernalliansen kjører for tiden kampanjen "Ut av mørket". Foto: Dyrevernalliansen
Kampanje: Dyrevernalliansen kjører for tiden kampanjen "Ut av mørket". Foto: Dyrevernalliansen

Under tittelen «Pill råttent, nok en gang!» fremmer Ole Sylte Heggset en rekke påstander om Dyrevernalliansen og vår kampanje «Ut av mørket». I Innlegget gjentar Sylte Heggset flere ganger myten om at norske husdyr har det bare bra, og kritiserer Dyrevernalliansen for å mene noe annet.

Les innlegget fra Ole Sylte Heggset her:

Sylte Heggset mener at vi «forsøker å skape et forvrengt bakteppe», med «bilder tatt ut av sammenheng.» Men bildene og filmsnuttene i kampanjen viser lovlige standardforhold i Norge.

Bildene er fra Norge og er tatt med samtykke. Vi har med hensikt unngått å bruke bilder som viser lovbrudd. Det vi ønsker å sette fokus på, er at helt lovlige forhold for norske husdyr ikke samsvarer med dyrenes behov.

Vi opplever det som en stor utfordring at forbrukerne ikke vet hvordan dyrene har det i intensivt landbruk. Landbruket selv er høyst medvirkende til at mange tror at norske dyr har det som i melkereklamene.

Folk ser kyr på beite, og tror at det er hverdagen for alle landbruksdyrene i Norge. Men hvor er kalkunene, grisene, kyllingene og oksene? Gjennom kampanjen viser vi frem livene til noen av dyrene som folk flest aldri ser.

Å beskylde oss for løgn tyder på manglende kunnskap. Som landbruksrådgiver burde Sylte Heggset vite at høyt kjøttforbruk og intensivt landbruk har alvorlige konsekvenser for dyrevelferden.

Annonse

Norske husdyr er avlet til å vokse fort og produsere mye kjøtt, egg og melk. Intensiv avl og trang plass gir dyrene adferdsforstyrrelser, skader og sykdommer.

Et konkret eksempel fra vår kampanje er forholdene for kalkuner. Kalkunene holdes typisk i haller med 5–10 lux og uten UV-lys, til tross for at de behøver dette for å orientere seg. Ifølge Vitenskapskomiteen for mat og miljø, vil det i norske kalkunhus innebære skadelig fjørhakking og aggresjonsproblemer om lysnivået skulle vært så bra som kalkunene foretrekker.

Som dyrevernsorganisasjon er det vår oppgave å få dette frem i offentligheten. Det må være akseptabelt å vise frem standard levemiljø og påpeke det som er kritikkverdig.

Vi vet at mange bønder gjør sitt beste for dyrevelferden, innen rammene de har. Dessverre gir ikke snille bønder alene god dyrevelferd. Tilsyn og stell kan ikke kompensere for mange dyr på trang plass.

Et grunnleggende problem er at driftssystemene er utformet i en tid med manglende kunnskap om dyrs evner og behov. I tillegg belønnes høy produksjon fremfor god dyrevelferd. Vårt mål er at alle dyr skal ha et liv verdt å leve. Dette krever at driftssystemene tilpasses dyrenes behov i langt større grad enn i dag.

Sylte Heggset er også svært opptatt av at Dyrevernalliansen har økt omsetningen vår de siste årene. Vi er veldig stolte og glade for at vi er i vekst! Engasjementet for dyrevelferd øker, og vi i Dyrevernalliansen har fått muligheten til å øke bemanningen med flere veterinærer og andre fagmedarbeidere for å styrke arbeidet for å hjelpe dyrene som trenger det aller mest.

Dyrevernalliansen arbeider for at bedre dyrevelferd skal lønne seg for bonden. Det er grunnen til at vi har lansert Dyrevernmerket – en sertifiseringsordning for dyrevelferd, som stadig flere bønder slutter seg til.

Istedenfor å se på kampanjen som et angrep, håper vi at bønder og deres rådgivere vil se at vårt mål ikke er å legge ned landbruket, men tvert imot snu det i en mer dyrevennlig retning.

Ved å vise frem standardproduksjon, og informere forbrukerne skaper vi også muligheter for bønder som ønsker å drive på andre måter, og for at bedre dyrevelferd skal lønne seg.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kommuneøkonomi på jordet