Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dyrebeskyttelsen ønsker rask avvikling

Pandemien gjør det aktuelt å fremskynde nedleggelsen av pelsnæringen.

Tøm bura: Dyrebeskyttelsen Norge ser smittevernfordeler i pelskutt. Foto: Lars Bilit Hagen
Tøm bura: Dyrebeskyttelsen Norge ser smittevernfordeler i pelskutt. Foto: Lars Bilit Hagen

I disse dager har regjeringen sendt på høring forslag til endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr, som dreier seg om kompensasjonsordningen etter avvikling.

Pelsnæringen skal fases ut og avsluttes innen 1.februar 2025. Dyrebeskyttelsen Norge mener vi nå har er en gyllen mulighet til å fremskynde avviklingen, av hensyn til både dyrevelferd og folkehelse.

Vi står vi nå midt i en global pandemi som har lært oss ett og annet om hold av dyr i industrialiserte former. Risikoen for mutasjoner, altså endringer i arvematerialet hos virus som covid-19, øker når viruset sprer seg fra en art til enn annen. Viruset tilpasser seg den nye arten, og kan bli vanskeligere å bekjempe og farligere for mennesker.

Historien om minken i Danmark, hvor coronaviruset krysset artsbarrierene og ble funnet i mutert form, bør gjøre at vi tenker oss om to ganger. Det er naivt å tro at noe tilsvarende ikke kunne skjedd her i Norge.

Annonse

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har uttalt at man frykter at spredning av den nye virusstammen fra mink i Danmark, kan redusere effekten av en fremtidig vaksine. Det ville vært svært uheldig med COVID-19-smitte på norske gårder, og om tilfeldighetene ville ha det til at en ny og mye farligere mutasjon av viruset hadde sin opprinnelse her hos oss.

Dyrebeskyttelsen Norge mener at det derfor er helt nødvendig at denne næringen raskt fases ut. Vi er nå inne i sesongen for pelsing, og det ville vært et naturlig tidspunkt å ende pelsdyrindustrien, og spesielt gjelder dette mink. Har vi råd til å ha denne tikkende bomben i en tid med pandemi?

Norge har muligheten til å gå foran som et godt og fornuftig eksempel, hvor vi viser ansvar for smittetrusselen for mennesker og omtanke for dyrene. Ingen er tjent med å dra dette ut.

Arbeidet med kompensasjon kan fortsatt gå sin gang, og eventuelt etterbetales. Dyrebeskyttelsen Norge håper at myndighetene griper denne muligheten, og går foran som et eksempel til etterfølgelse. Dette kommer vi til å spille inn i vårt høringssvar, og vi vil oppfordre flere til å gjøre det samme!

Neste artikkel

Det kostbare livet mellom to stoler