Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dyr som vanskjøttes

Det finnes ingen enkle svar når årsaken til vanskjøtselen er psykisk lidelse hos bonden. Skal bonden fritas eller fratas retten til videre husdyrhold?

Forebygging: Jeg ønsker i innleggene mine å støtte dyrene ved å påminne om lidelsene deres, samt støtte alle gode forslag som kan forebygge dyretragediene, skriver innsenderen. Disse grisene ser ut til å ha det bra. Illustrasjonsfoto: Mostphotos
Forebygging: Jeg ønsker i innleggene mine å støtte dyrene ved å påminne om lidelsene deres, samt støtte alle gode forslag som kan forebygge dyretragediene, skriver innsenderen. Disse grisene ser ut til å ha det bra. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Henrik Kjeldsen nevnte i et debattinnlegg 23.9 en setning jeg hadde i forrige innlegg og trakk videre konklusjonen, at jeg ikke har oppfanget fokuset rundt bønders psykiske helse og den komplekse årsakssammenhengen. Det vil jeg tro jeg har.

Setningen min viste til Riksrevisjonens rapport i 2019 som formidlet at det i snitt tok syv år fra Mattilsynet avdekket brudd på lovverket hos en bonde, til de iverksatte aktivitetsforbud. Det viser at Mattilsynet har vanskelig for å iverksette aktivitetsforbud (frata bonden levebrødet).

Å tale dyrenes sak er ikke ensbetydende med å overse bondens situasjon. Med all spalteplassen som har blitt brukt til bønders psykiske helse, må det også kunne påminnes om dyrenes lidelser.

Annonse

Bonden har også et ansvar for egen helse. Bønder velger selv hvor mange dyr de vil ha, som 20, 40 eller 60 melkekuer, på samme vis som hvor mye lån de vil ta opp. Her står den enkelte ansvarlig for valget sitt, uavhengig av politiske føringer. Høyt dyretall tilsier større arbeidspress og større sjanse for å bli utbrent.

En bonde som har vanskjøttet dyr til døde får nå fortsette med dyreholdet. Avgjørelsen kan bli lagt til grunn ved senere avgjørelser i lignende saker. Det burde være mer naturlig at vanskjøtsel av dyr generelt medførte aktivitetsforbud; at reaksjonen stod i forhold til handlingen. Å formidle dette er ikke det samme som å rope på straff, som Kjeldsen hevder.

Mennesker som har eller tidligere har hatt en psykisk lidelse skulle ikke settes i fengsel. Her viser myndighetene en alvorlig mangel på innsikt.

Der Kjeldsen i innlegget viser omtanke for bønder som opplever psykiske lidelser, er tanken på dyrene begrenset til setningen: ”De dyra som har lidd under dårlig stell får vi ikke gjort noe med.”

Jeg ønsker i innleggene mine å støtte dyrene ved å påminne om lidelsene deres, samt støtte alle gode forslag som kan forebygge dyretragediene.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Målretta investeringsstøtte avgjer framtida til små og mellomstore gardsbruk