Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dyr er ikke underholdning

Det få grunner for hvorfor en skal tillate dyreparker.

Løver i Dyreparken i Kristiansand. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

Dyreparker er tuftet på utdaterte holdninger om at dyrs velferd må vike for menneskers fornøyelse. Det har skjedd mye innenfor dyrevern siden den første dyreparken ble åpnet på 1700-tallet. Likevel tillater en fortsatt at dyr blir brukt som underholdning.

Det argumenteres ofte for at dyreparker bidrar til økt kunnskap om dyr. Jeg har selv vokst opp på Sørlandet, og besøkte ofte Dyreparken i Kristiansand som yngre. Etter å ha observert sjiraffer og sebraer beite side om side på savannen i Kristiansand, var jeg lenge overbevist om at zebraene var barna til sjiraffene. Læringsutbytte av å besøke Dyreparken var tydeligvis minimalt.

Fra spøk til alvor; min egen anekdote er ikke nok til å avfeie dyreparker som en læringsarena. Det er derimot en amerikanske studie som avkrefter at dyreparker bidrar til holdningsendring, kunnskap eller interesse i artsbevaring hos besøkende. Observasjon av dyrene og deres unaturlige omgivelser gir mennesker lite kunnskap om dyrenes faktiske natur. Det man lærer av dyreparker er at det er greit å holde dyr i fangenskap.

Dyreparker er nok et eksempel på at dyrs behov blir nedprioritert til fordel for profitt.

Annonse

Legger en bort økonomisk gevinst er det få grunner for hvorfor en skal tillate dyreparker. Ville dyr hører, fra naturens side, ikke hjemme i bur. Dyr er utstyrt med flere av de samme egenskapene som oss mennesker. Vi vet at dyr kan føle sorg og krenkelse, samtidig som at sjimpanser har like høy IQ som barn.

Likevel hersker en utdatert holdning om at vi mennesker kan forvalte dyrene slik vi vil, uten å ta hensyn til hva som er deres beste. Uansett hvor flinke norske dyreparker er på dyrevelferd, sammenlignet med andre land, vil en løve alltid trives best i sitt naturlige habitat.

Menneskelige aktiviteter har gjort at vi nå er inne i den sjette masseutryddelsen av dyr- og plantearter. Det er helt nødvendig at vi gjør drastiske tiltak for å stoppe denne utviklingen.

Vi i Grønn Ungdom mener at artsbevaring gjøres best i nærområdene. Dersom målet er å sørge for levedyktige bestander i det fri, er det mer hensiktsmessig å drive med artsbevaring i nærheten av dyrenes naturlige habitat. Da vil en reintroduksjon tilbake til naturen være mindre stressende for dyrene.

Det er ingen grunn til at kommersielle aktører skal ha ansvaret for artsbevaring. Et selskap er nødt til å tjene penger, og dersom økonomiske hensyn står opp mot dyrevelferden vil det sistnevnte tape. Når kommersielle aktører tar på seg ansvaret for artsbevaringen blir denne bevaringen gjort på menneskenes premisser, ikke dyrenes.

Dyreparker er nok et eksempel på at dyrs behov blir nedprioritert til fordel for profitt. Om dyreparkene ikke aktivt jobber for å føre artene tilbake til sitt eget habitat, kan vi ikke gjemme oss bak en idé om at vi beskytter dyrelivet ved å holde dem i fangenskap. Artsbevaring og undervisning skal ikke gå på akkord med dyrenes velferd. Grønn Ungdom vil jobbe for en politikk som setter dyrene først – ikke profitt og menneskelig fornøyelse

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hvorfor villeder du, Sigrid Hjørnegård?