Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

«Du som er så skoleflink kan da ikke gå yrkesfaglig»

Dette er et utsagn flere elever hører, i det de etter snart endt grunnskoleløp skal velge videre skolegang og yrkesvei.

Yrkesutdanning: Mangelen på håndverkere og fagarbeidere er stor. Foto: Frank May/NTB scanpix
Yrkesutdanning: Mangelen på håndverkere og fagarbeidere er stor. Foto: Frank May/NTB scanpix

Såkalt skoleflinke elever oppfordres av lærere, rådgivere og foresatte til å velge studieforberedende retninger, som skal utgjøre et ledd i en lengre akademisk utdanning. Slike kommentarer og oppfordringer gjenspeiler trolig allmennhetens holdning til utdanning og status, hvor vellykkethet måles ut ifra antall år på skolebenken. Oppland Bygdeungdomslag mener at nok er nok, nå er det på høy tid å få en statusheving av yrkesfaglige linjer.

Den norske befolknings utdanningsnivå har de siste tiårene økt betraktelig. Flere tar høyere utdanning, og disse utdanningene blir stadig lengre. Norge kan med det kalles for et «utdanningssamfunn», og dette er selvfølgelig positivt både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Allikevel kan vi ikke drive et land dersom alle skal ha lederstillinger. Hver enkelt av Norges innbyggere er fullstendig avhengig av snekkeren, elektrikeren, rørleggeren, mekanikeren, helsefagarbeideren og mange, mange flere.

Annonse

Mens statusfordelingen stadig oppfordrer dagens unge til lange akademiske utdanninger, slår håndverksbedriftene alarm. Mangelen på håndverkere og fagarbeidere er stor, og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) spår at det i framtiden trengs tusenvis nye par hender, og at vi ikke utelukkende kan basere oss på arbeidsinnvandring for å møte denne utfordringen. Men dersom rekrutteringen til håndverks- og fagarbeideryrker skal økes, er vi nødt til å oppvurdere de yrkesfaglige linjene på videregående skole.

Vi i Oppland Bygdeungdomslag ønsker oss et samfunn hvor alle yrkesvalg vurderes like høyt, og hvor enkeltmenneskers status ikke avgjøres av antall bachelor- og mastergrader. For å komme dit må vi slutte å vurdere yrkesfaglige linjer som annenrangs, og dette er noe allmennheten selv, gjennom hver enkelt persons holdninger og ytringer, må sørge for. I tillegg er lærere og rådgivere i grunnskolen nødt til å bli bevisst sin makt og påvirkningskraft når det gjelder elevenes videregåendevalg og framtidige karrierevalg.

Oppland Bygdeungdomslag vil slå et slag for de yrkesfaglige linjene og alle elever som stolt velger disse linjene. Forhåpentligvis vil snart alle lærere, rådgivere og foresatte anse yrkesfaglige og studieforberedende videregående linjer som like viktige. På denne måten kan det legges til rette for at ungdom med stolthet kan velge den linja som passer best for hver enkelt.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Gjermundnes trenger nytt fjøs nå