Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Domstolstruktur – steile fronter

Det ligger vel an til at Sp og Ap vil beholde dagens struktur, mens Høyre, KrF og Venstre vil ha ny struktur. Hva velger Frp?

Det er ikke vanskelig å forstå at Domstoladministrasjonen ønsker færre ledere. Jeg håper at forhandlingene i Stortinget har et litt videre perspektiv enn som så, skriver innsenderen. Foto: Siri Juell Rasmussen
Det er ikke vanskelig å forstå at Domstoladministrasjonen ønsker færre ledere. Jeg håper at forhandlingene i Stortinget har et litt videre perspektiv enn som så, skriver innsenderen. Foto: Siri Juell Rasmussen

Politikerne på Stortinget diskuterer for tiden domstolstruktur. Det er enighet om at bygningene (rettsstedene) skal bestå. Det er enighet om at sakene skal behandles lokalt/der de hører hjemme.

Diskusjonen i mediene kommer ikke stort lenger. Det ligger vel an til at Sp og Ap vil beholde dagens struktur, mens Høyre, KrF og Venstre vil ha ny struktur. Hva velger Frp?

Den 09. november 2020, kl. 21.48 skriver Fremover.no: «Per-Willy Amundsen, Frp, ber ansatte ved tingretten i Narvik om å se bort fra det som står i proposisjonen om endring av domstolloven. – Dette ordner jeg. Ellers blir det ingen enighet i Stortinget, sier han.»

Annonse

Til Romsdals Budstikke 11. nov. kl. 13:09 har Listhaug bl.a. svart: «FrP har som sagt gått i forhandlinger med regjeringspartiene. Disse forhandlingene pågår nå, og FrP sin stortingsgruppe har ikke tatt endelig stilling til saken ennå.»

Jeg lurer blant annet på:

Hvem skal bestemme hvor jobbene (hovedarbeidsplassen til den enkelte) skal være?

Vil reduksjon av ledere (sorenskrivere og jordskifterettsledere) medføre avdelingsledere, altså i realiteten like mange (ev. flere) ledere enn i dag?

Det er ikke vanskelig å forstå at Domstoladministrasjonen ønsker færre ledere. Jeg håper at forhandlingene i Stortinget har et litt videre perspektiv enn som så!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kommunene trenger ikke mer stat og skatt