Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Diskusjonen handler om den norske melkebonden

Dr.oceon Mjøs vil ha debatten om de konkurransepolitiske tilskuddene over på prinsipper. Helt i orden for meg.

Når Tine i sum mottar mer penger i innfraktstilskudd enn Q-Meieriene er det fordi Tine henter melk fra flere bønder og over hele landet, skriver Marit Haugen. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Når Tine i sum mottar mer penger i innfraktstilskudd enn Q-Meieriene er det fordi Tine henter melk fra flere bønder og over hele landet, skriver Marit Haugen. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Tine er et samvirke, eid av norske melkebønder over hele landet. Prinsippet til disse eierne er å sikre en så høy melkepris som mulig. Kavli og Q-Meieriene er aksjeselskap. Prinsippet deres er å sørge for så høy kapitalavkastning som mulig. For et aksjeselskap er det ønskelig å ha en melkepris som er så lav som mulig for å sikre høyest mulig kapitalavkastning, for et samvirke handler det om å sikre en melkepris som danner livsgrunnlag for bonden.

At styreleder Aksel Mjøs i Kavlifondet mener vi burde endre på dette, får stå for hans regning. Våre eiere mener samvirke er den organisasjonsformen som best sikrer et levende Norge fremover. Fordi formålet vårt er høyest mulig og lik pris for melka til alle uavhengig av hvor produsentene bor.

Les innlegget til Mjøs her:

Derfor handler denne diskusjonen egentlig ikke om Tine og Q. Den handler om den norske melkebonden som bor i Finnmark, i Sogn, på Jæren og i Steinkjer. Uavhengig av hvem du leverer melka til.

Annonse

Og apropos det med å levere melk. Mjøs blander sammen egne særfordeler og ordinære ordninger som gjelder alle. Tine og Q mottar nøyaktig samme innfraktstilskudd når vi henter melk hos en produsent. Så når Tine i sum mottar mer penger i denne ordningen, er det fordi Tine også henter melk fra flere og over hele landet. Q har en annen tilnærming.

Mjøs mener også at vi ikke må snakke om tall. Men jeg mener det er viktig å snakke om tall, fordi de er så store. 182 millioner kroner er de konkurransepolitiske tiltakene på. Det er 182 millioner kroner i senket konkurransekraft for norsk melk mot import. Vi vet at melkeprodusentenes inntekt er på vei nedover og importen øker. Og vi vet at overskuddet for Q og Kavli er på vei opp.

Vi forstår begrunnelsen som var for å innføre de konkurransepolitiske tilskuddene i PU-ordningen i 2005, men når Q-meieriene nå har større markedsandeler enn Tine i de sentrale og mest lønnsomme områdene for hvit melk, og nærmer seg 2 milliarder i omsetning, mener vi det er på høy tid at det man kan se på som et årlig etableringstilskudd trygt kan fjernes etter 15 år.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Tine skifter namn på delar av drifta: – Vil skilje tydelegare