Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Direktørene kom ned på jorda – til slutt!

Vi er enige på ett punkt.

Vinkraft. Foto: Siri Juell Rasmussen
Vinkraft. Foto: Siri Juell Rasmussen

Vindkraftbransjen gjør noen få gründere rike. Lokalmiljøene der kraftverkene eter seg fram får livsgrunnlag og natur lagt i grus, i bokstavelig forstand.

Overskuddene bli ifølge TV2s avsløringer saltet ned på Cayman Islands og i andre skatteparadiser. Det positive for tiden er at vi ser flere tegn til at ansvarlige myndigheter nå setter bremsene på.

Annonse

Kraftdirektørene Kroepelien og Isachsen gjentar i Nationen 5.12., uten reservasjoner, at økt eksport av energi utløst av nye vindkraftverk i Norge, er et viktig klimatiltak. Men også denne gangen unnlater de å kommentere dette viktige spørsmålet: Forsvarer ny vindkraft den raseringen av urørt natur som nye vindkraftverk representerer?

Her er og blir vi åpenbart uenige, og jeg overlater til leserne å vurdere spørsmålet!

Så skal direktørene også få ros! Bruken av kull i EU har gått sterkt ned den senere tid, og Zero og andre har hevdet at dette skyldes økt produksjon av fornybar energi. Her skriver Kroepelien og Isachsen klart og greit i innlegget: «Årsaken til kullkollapsen er at EUs klimakvotesystem omsider har begynt å virke.».

At det er inndragning av kvoter i klimakvotesystemet som vil få ned bruken av kullkraft, har lenge vært påpekt av blant andre Anders Skonhoft, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU. Også NVE-sjef Kjetil Lund har påpekt det samme. Det er fint at Kroepelien og Isachsen nå også bekrefter dette.

Da er vi enige på et svært viktig punkt!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kjøttkutt - eit klokt klimatiltak?