Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dette undrer jeg meg på

Hva betyr "den store forurensingen" av atmosfæren?

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Dersom radiobølger fra satellitter Radio, TV, data, GPS og et utall av kommunikasjonskanaler, samband til fly, båter, tog og biler, radio og TV sendinger fra bakkestasjoner og mobiltelefonsamband i hopetall, hadde vært synlige. Jeg tror sikten ville være sterkt begrenset.

Ble radiobølgene synlige tror jeg alle ville fått en alvorlig overraskelse, da vi så «den mølje» av radiosignaler vi mennesker, dyr, planter og insekter lever i. Planter, dyr og insekter har sanseorganer som registrerer mange livsviktige elementer for deres eksistens, som vi mennesker ikke har muligheter for å registrere.

Annonse

For få dager siden fikk vi «sjokkrapporten» fra FN der det ble hevdet at en milliard arter av våre viktigste samarbeidspartnere, insektrasene ville forsvinne

Kan «den store forurensing» av atmosfæren med radiobølger skade arveegenskaper eller andre viktige vekstvilkår for planter, dyr og insekter?

Jeg er klar over at styrken på hver enkelt sender som treffer oss er svak og skal ikke medføre skader, men er det noen som vet hva summen over lang tid kan forårsake og overgår det eventuelt påvirkningsgrenser for det biologiske mangfold som planter og insekter?

Hva er gjort på dette viktige feltet og vil det som følge av FN rapporten bli satt i gang viktige tiltak for å klargjøre hva det er som ødelegger artsmangfoldet? Vi har alle et stort ansvar på dette felt, ikke minst i forhold til kommende generasjonene, ikke minst når det gjelder matvaresikkerheten.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Tiltak på overtid