Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Detaljstyring av naturen

Forskjellen på 100 og 125 bjørner er stor i prosent, men den er ikke veldig stor når det er snakk om hele den norske bestanden.

Det er ikke bare ulv som skaper engasjement i Rovdyr-Norge. Foto: Lars Svensson / Mostphotos
Det er ikke bare ulv som skaper engasjement i Rovdyr-Norge. Foto: Lars Svensson / Mostphotos

Nord-Trøndelag Bondelags leder, Leif Hjulstad, lar seg opprøre av at Noah har uttalt at det er litt over 100 bjørner i Norge. I hans øyne er det tydeligvis heller mye over 100? Stridens kjerne er de 25 ekstra talte bjørnene per 2017 – som altså i Noahs øyne er riktig å betegne som «noen få» i bestandssammenheng. Tar man så med de 12 døde bjørnene i løpet av 2018, så står man kanskje igjen med enda noen færre.

Er 13-25 individer mye eller lite? Som man forstår, handler alt om kontekst. Er det antall barn i en familie, er det kanskje mye, men er det antall barn på en skole, er det lite.

Er det antall dyreindivider av en hel art i et helt land, er det latterlig å bruke kulerammen nede i de tosifrede numre, og kryste ut høye prosenter basert på lave tall. Men det er det vi gjør med de store rovdyrene. Og det er det vi må slutte med hvis vi skal få et fornuftsbasert vitenskapelig forhold til naturen.

Bjørn, og de andre store rovdyrene, er sterkt truet og trenger både større plass å leve på, og å være flere i antall. Tap av beitedyr kan bedre unngås ved metoder som ikke dreper rovdyrene – forskning og erfaring fra andre land viser dette. Det går an å avvise dette, og fortsatt kjøre på med skyting av truede dyr til evig tid. Men ikke hvis man samtidig skal påberope seg bærekraftighet og miljøvennlighet.

Neste artikkel

Rovdyrtap og erstatning