Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det store digitale hamskiftet

Tilgang til internett via moderne bredbånd i Norge er et grunnleggende behov. Når vi nå avvikler det gamle kobbernettet, skal Telenor fortsette å koble deg til det som betyr mest.

5G: Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor demonstrerte i 2017 det første 5G-nettet i selskapets lokaler i 2017. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix
5G: Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor demonstrerte i 2017 det første 5G-nettet i selskapets lokaler i 2017. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Den tekniske utviklingen går fort, og det gamle kobbernettet lever ikke lenger opp til behovet for lynrask, stabil og kapabel tilknytning til internett.

Kobbernettet har tjent det norske samfunnet med fasttelefoni i godt over 100 år - og bredbånd i cirka 25 av dem. Det kan lett oppstå feil på gamle linjer, og i noen tilfeller er reservedeler ute av produksjon.

Norsk landbruk og lokale næringsdrivende har like mye behov for en stabil bredbåndslinje som børsmeglere og akademikere.

Derfor har vi bestemt oss for å bytte ut kobbernettet med sikrere og mer pålitelig teknologi som er tilpasset fremtiden. I praksis innebærer det at kundene får bredbånd og telefoni overført til nye og moderne teknologier, som oftest mobilnett eller fiber.

Omleggingen vil gjelde både i byene og distriktene landet rundt. Norsk landbruk og lokale næringsdrivende har like mye behov for en stabil bredbåndslinje som børsmeglere og akademikere. Derfor vil endringen komme hele landet til gode. En del av oppgraderingen innebærer å ta i bruk bredbånd over 5G. På Kongsberg tester noen husholdninger allerede 5G som bredbåndsnett. På sikt vil 5G være på plass alle steder vi har 4G, som i dag dekker 99,8 prosent av befolkningen.

Annonse

Å bytte ut et helt nett er ingen enkel oppgave, men vi tar på oss oppgaven med kundenes forventninger og behov i bakhodet. Det er kundene som driver fram endringer. Mens det på 80-tallet kunne være opptil to års ventetid på å få installert fasttelefon hjemme, har 82 prosent sagt opp fasttelefonen siden 2001.

Etterspørselen nå er konsentrert rundt mobildekning og høyhastighets fiber, og de fleste foretrekker 4G-telefon framfor fasttelefon med dreieskive. Teknologiskift skjer gjennom nordmenns hunger etter nye muligheter. Norge har en digital befolkning, som vil ha moderne, effektive og kjappe nett. Som forbrukermerkevare for millioner av nordmenn, har vi et nært bånd til kundene. Da må vi lytte og ta deres signaler på alvor.

Årlig investerer vi rundt 4,5 milliarder kroner i teknologier som overtar for kobberet i Norge. Telenors mobilnett er verdens raskeste, og hver eneste dag kobler vi opp nye kunder på fiber. I 2019 blir 30.000 kunder på kobbernettet overført til ny teknologi.

Teknologioverganger er ikke fremmed for oss. På 1800-tallet ble det norske jordbruket modernisert og effektivisert. Endingene, som ble kalt det store hamskiftet, ga grobunn for nye industrier, vekst og spesialiserte yrker. Med en spisset industri ble Telenors forløper Telegrafverket grunnlagt i 1855, og telegrafen åpnet for muligheter til å kommunisere i et topografisk krevende land.

Den gang som i dag er vår oppgave å gjøre det lettere å kommunisere med hverandre. Men, vi hadde ikke levert på dette samfunnsoppdraget uten evne til å fornye og oppgradere teknologien til kundene. Det handler ganske enkelt om å gjøre din og min hverdag bedre, smartere og tryggere. Det handler om å tilrettelegge for god livskvalitet for eldre som ønsker å bo hjemme lenger, om e-helse og smarte kommuner, og at det offentlige i større grad kan ta i bruk digitale løsninger. Det handler om å sette norske bedrifter i stand til å konkurrere og hevde seg i et mer globalt marked.

Når vi innen 2023 skal flytte alle kundenes tjenester over på moderne teknologier, tar vi med oss 164 år med erfaring inn i arbeidet. Vår ambisjon er å lette overgangen til ny bredbåndsteknologi og koble nordmenn til det som betyr mest: venner og familie, kunnskap og utdanning, arbeid og fritid, helse- og banktjenester, tradisjonelle og sosiale medier, musikk og underholdning.

Oppgraderingen er nødvendig og til det bedre. Parallelt med utviklingen av mobil, fiber og 5G, blir det en av våre høyest prioriterte oppgaver de neste fire årene.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Berge har framleis lite å stille opp med