Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det som forundrer meg mest

Hvorfor rører ikke media ved bakgrunnen for den konfliktfylte situasjonen som har oppstått i rovdyrpolitikken, og særlig ulv?

 Hvilke krefter ligger bak utbredelsen av rovdyr, spør innsenderen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Hvilke krefter ligger bak utbredelsen av rovdyr, spør innsenderen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hvorfor er det ikke tema å finne bakgrunnen for utviklingen, tenker jeg?

Hvilke krefter er det som ligger bak utviklingen og den utbredelsen av rovdyr som vi er vitne til? Er det forbindelser til våre styrende organer fra internasjonale krefter?

Kjenner media til International Union for Conservation of Nature (IUCN), med sine mange samarbeidende organisasjoner, og at både Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet er medlemmer? Kjenner media til organisasjonen Rewilding Europe med LCIE og de norske representantene, og hvilke forbindelser disse har inn i det internasjonale byråkratiet?

Det forbauser meg og være vitne til den taushet som finner sted, omtrent som om den utfordringen som eskalerer skulle være kun et nasjonalt anliggende som berører noen få i landet vårt.

Annonse

Utfordringene berører store arealer av befolkede områder på Østlandet. Den berører mange næringer spesielt jordbruk, skogbruk, utmarksbruk og eiendomsretten til jakt.

Hva med kostnadene for rovdyrpolitikken? Tror ikke media at det norske folk ville være takknemlige for at kostnadene fortløpende blir presentert? Både de direkte kostnadene, de indirekte kostnadene og tap av inntjeningsmuligheter som følge av rovdyrpolitikken.

Hvilke organisasjoner og forbund er det som nyter godt av den økonomi som ligger i de offentlige tilskuddsordninger?

Hva med de forskjellige kulturtradisjoner som blir berørt og til dels rasert?

Hva med den «samrøre» som eksisterer blant beslutningstagere og de som påvirker verneideologien i rovdyrpolitikken?

Jeg har valgt i første omgang og utfordre noen av de større lokale og en del nasjonale media enkeltvis for å få erfaring med hvilke holdninger som ligger til grunn. Er det manglende kunnskap, eller er det frykt for at krefter som styrer det hele, både nasjonalt og internasjonalt, skal mislike at noen blander seg inn og viser det faktiske bakteppet?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hva skal vi med Venstre?