Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det må bli en flertallsregjering

I forbindelse med diskusjonen om Senterpartiets videre vei etter valgseieren kan det være viktig å repetere noen av Sps kjernesaker.

Her Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken ved Hurdalsjøen hotell for sonderinger om regjeringsforhandlinger mellom Ap, SV og Sp.Foto: Torstein Bøe / NTB
Her Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken ved Hurdalsjøen hotell for sonderinger om regjeringsforhandlinger mellom Ap, SV og Sp.Foto: Torstein Bøe / NTB

Senterpartiet ønsker et levende folkestyre og er garantist mot norsk EU-medlemskap og vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU. Beredskapen i Norge må styrkes. Vi trenger et solid totalforsvar med god lokalkunnskap som evner å forebygge og håndtere kriser som rammer Norge i fredstid, kriser og krig.

Senterpartiet arbeider for et samfunn med små sosiale, geografiske og økonomiske forskjeller. Små forskjeller, gode levekår og sosial tillit henger tett sammen. For å oppnå rettferdig fordeling trenger vi et levende folkestyre og en tydelig desentralisering av makt, kapital og bosetting. En sunn balanse mellom offentlig og privat eierskap, og blandingsøkonomi er beste alternativ til markedsliberalisme.

Senterpartiet ønsker å ta sin del av ansvaret for å løse miljø- og klimaproblemene, og støtter internasjonale samarbeidsalternativer som gir effektive, globale utslippskutt. Med Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU) midt i Follo, forventes det at vi er en foregangsregion når det gjelder forståelse av det utvidede begrepet miljø og handler ut fra det. Våre felles ressurser – som vind- og vannkraft, havressurser, olje og gass, mineraler, jorda og skogen – skal være under norsk styring. Norske naturressurser skal forvaltes slik at de skaper arbeid og velferd for folk i hele Norge. Det gjøres best fra Norge, av folkevalgte organer.

Senterpartiet tror på hele Norge. Det bor folk i hele Norge, i bygd og by. Med Erna-regjeringens sentralisering var det ingen selvfølge at det fortsatt skulle bli slik. Senterpartiet vil føre en politikk som gjør at folk på fritt grunnlag kan velge hvor de vil bo, enten det er i tettsteder, småbyer, bygder eller storbyer. Det betyr muligheter for arbeidsplasser, infrastruktur, velferdstilbud og trygghet.

Med en matproduksjon på bare halvparten av Norges behov, er det effektive landbruket og jordvern et viktig tema i den nye regjeringen. Det muliggjør kortreist og trygg matproduksjon. Derfor må forholdene legges til rette for lønnsomhet for bruken av jorda og at den ikke legges øde eller bygges ned.

Annonse

Med tanke på den nye regjering etter stortingsvalget den 13. september, er det betryggende at Senterpartiets mulige regjeringskolleger Ap og SV og øvrige støttespillere på venstresiden, har mesteparten av de ovennevnte saker felles. Derfor litt om Sp og SVs forhold.

Eksempler på velvilje fra SV til Sps politikk. Etter skepsisen blant «høyresiden» i Sp overfor SV i en mulig flertallsregjering av Ap, Sp og SV, er det av interesse å se på hvordan SV ser på en del saker.

Etter en rundspørring i Nationen vil SV være en garantist for prioritering for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre. Sp har 138 ordførere. I 133 kommuner samarbeider Sp og SV. Hos Sps ordførerkorps er det liten forståelse for at partiledelsen vil stille seg utenfor en trepartiregjering. Blant Sp-ordførerne er det 9 av 10 som er villige til samarbeid med SV. Med viktige saker som distrikt, landbruk og helse som forener Ap, Sp og SV, og Sps valgseier, bør det være en fremmed tanke for Sp å legge igjen gevinst og posisjon hos Ap og SV.

Mitt råd som Sp-politiker i 60 år og som 93-åring fortsatt i kommunestyret i Ås, er at Sp blir med i en flertallsregjering av Ap, Sp og SV i stedet for i «en dag for dag-regjering» av Ap og Sp. Med stadig flere av våre historisk viktige ledere, nå sist Anne Enger, med samme mening, er jeg trygg og glad.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Når utsleppa er komne ut i fjorden, er det berre ei ny istid som kan fjerne dei