Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det kortsiktige jordbruksoppgjøret

Russlands invasjon av Ukraina viser at verdens matvaresystem ikke er bærekraftig, samtidig er jordbruksoppgjøret i Norge først og fremst opptatt av kortsiktige tiltak.

Ikke bærekraftig: Det er ikke bærekraftig å være ensidig avhengig av importert gjødsel og mat – verken for miljøet eller for matsikkerheten, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos
Ikke bærekraftig: Det er ikke bærekraftig å være ensidig avhengig av importert gjødsel og mat – verken for miljøet eller for matsikkerheten, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos

Global matproduksjon står overfor sin største utfordring i moderne tid. Kunstgjødsel er avgjørende for å skaffe nok mat til halve verdens befolkning.

Krigen i Ukrania og høye energipriser har sendt prisene på kunstgjødsel til himmels, og ødelegger lønnsomheten for bøndene. De to forholdene henger sammen: Gass er i dag nøkkelen for produksjon av nitrogen, og dermed gir dyr gass dyr gjødsel.

Samtidig er det krig i verdens kornkammer, med land som også er store produsenter av kunstgjødsel.

Dette er ikke den perfekte storm, men den perfekte orkan.

Verdens matproduksjon hadde massive utfordringer fra før: Skal vi fø en voksende befolkning, må vi produsere mer mat på mindre plass, og med lavere klimagassutslipp. Utslippene knyttet til mat er anslått å stå for over 25 prosent av verdens utslipp.

Samtidig er det norske jordbruksoppgjøret i gang. I fjor endte det med brudd. Siden da har kostnadsveksten snudd forventet inntektsøkning til inntektsnedgang. Igjen opplever norsk bønder at de blir tapere i forhold til andre grupper, og avisspalter og sosiale medier fylles opp med beretninger om bønder som vurderer å slutte. Mange har allerede gjort det.

Vi i bedriften N2 Applied frykter at den pågående krisen norske bønder står i sperrer for langsiktig tenkning om fremtidens landbruk i Norge. Den kortsiktige krisen må løses, samtidig må Norge legge til rette for et landbruk som både gir oss matsikkerhet ved kriser, inntekt for bonde og som er mer miljø- og klimavennlig. Kort sagt; et mer bærekraftig system.

Vi må slukke denne brannen, men vi må også gjøre at fremtidig branner ikke blusser opp like lett.

Det er ikke bærekraftig å være ensidig avhengig av importert gjødsel og mat – verken for miljøet eller for matsikkerheten. Verden må ta et valg. Enten sitte stille, og satse på et system som er sårbart, ustabilt og lite bærekraftig. Eller legge om kursen.

N2 Applieds bidrag til et bærekraftig matsystem er gjennom desentralisert gjødselproduksjon på den enkelte gård. Våre innsatsfaktorer er husdyrmøkk og strøm som tilsetter nitrogen til husdyrmøkka og stopper utslippene fra gjødsla.

Dermed kan norske bønder produsere fullverdige gjødsel, og bli uavhengig av fossilbasert kunstgjødsel samtidig som utslippene fra matproduksjonen reduseres dramatisk.

Vår teknologi er i ferd med å bli industrialisert og vil kunne gi skape ny grønn industri i Norge. Men hvis ikke forholdene legges til rette for bedrifter som oss, risikerer Norge at avkastningen og arbeidsplassene ender opp i utlandet.

Matvareproduksjon er livsviktig. Vi må produsere mat på en måte som er bærekraftig, pålitelig og motstandsdyktig i kriser. Det er mulig, hvis fremtidens landbruk blir mer sirkulært og mindre avhengig av import. Og et slikt skifte vil kunne skape grønne arbeidsplasser og grønn avkastning i Norge.

Så langt opplever vi større entusiasme for vår løsning blant myndighetene i EU enn i Norge. Det er bekymringsfullt for fremtiden til norsk landbruk, og for ambisjonen om økt eksport av grønn teknologi.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Friskoler er et supplement, ikke en konkurrent