Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det grønne skiftet på sjøen

Når nå en ny regjeringsplattform skal formes, forventer vi en videreføring og gjerne en forsterket satsing på norsk verdiskapning gjennom grønn skipsfart.

Grønn skipsfart: Det er på sjøen at hydrogen først gir muligheter. Og det er i et samarbeid mellom vareeiere med fraktbehov og rederiene at mulighetene kan realiseres, skriver Narve Mjøs. Her et illustrasjonsbilde av et Felleskjøpet-skip som skal være utslippsfri.
Grønn skipsfart: Det er på sjøen at hydrogen først gir muligheter. Og det er i et samarbeid mellom vareeiere med fraktbehov og rederiene at mulighetene kan realiseres, skriver Narve Mjøs. Her et illustrasjonsbilde av et Felleskjøpet-skip som skal være utslippsfri.

Mulighetene er mange. Styrken er bygget på solid erfaring og godt samarbeid på tvers av næringer.

Den avtroppende regjeringen la tidligere i sommer fram Stortingsmelding 36, Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Det markante fokuset på hydrogen som Regjeringen her legger opp til, gikk dessverre litt «under radaren» for de fleste. Allerede innen 2030 skal hydrogen som energibærer være etablert som et viktig alternativ i maritim sektor.

Felleskjøpet har i lang tid vært grønt. Den grønne kjeledressen og de grønne lastebilene er vel kjente. Mindre kjent er det at Felleskjøpet er en pådriver for det grønne skiftet på sjøen.

Som en pilot i Grønt Skipsfartsprogram har Felleskjøpet sammen med HeidelbergCement tatt initiativet til verdens første utslippsfrie bulkskip. Kontrakt er underskrevet med Egil Ulvan Rederi i Trondheim. Skipet «With Orca» skal starte seiling tidlig i 2024. Fra Østlandet skal korn for Felleskjøpet fraktes til Sør-Vestlandet. I retur skal det samme skipet frakte pukk og stein fra vest til øst. Grønt, rent hydrogen vil være skipets primære drivstoff.

EU sine strategier står ikke tilbake for de norske, i relasjon til å gjøre hydrogen til en helt sentral energibærer på vei mot nullutslipps-samfunnet. USA skal gjøre grønt hydrogen 80 prosent billigere på ti år. Alt dette stiller krav til aktørene om omstilling, men det indikerer samtidig en forventning til hvor raskt hydrogen vil og skal få innpass i næringslivet.

Det er altså på sjøen at hydrogen først gir muligheter. Og det er i et samarbeid mellom vareeiere med fraktbehov og rederiene at mulighetene kan realiseres.

Annonse

Nylig har Grønt Skipsfartsprogram, med støtte fra NHO etablert et eget vareeierforum. Målsettingen er at mange skal følge Felleskjøpets eksempel. Søke samarbeid og sammen utvikle nye grønne alternativer for frakt, lik samarbeidet de har etablert med HeidelbergCement.

Norsk næringsliv er godt posisjonert til å utvikle markeder for hydrogen. Det gjelder alt fra skipsbygging, landbruks- og anleggsmaskiner, produksjon fra naturressurser, samt transport og industri. Når så markedene vokser gir dette grunnlag for verdiskapning, eksport og arbeidsplasser i Norge, og spesielt i distriktene der det i dag finnes mye innelukket vannkraft som kan brukes til å lage rent hydrogen som vil være attraktivt i markedet.

Hva så med tilgangen til hydrogen i dag? Vil «With Orca» lastet med korn fra Oslo-området på vei mot Stavanger kunne bunkre nødvendig drivstoff.

I den nevnte stortingsmeldingen er det satt klare mål. Innen 2025 skal det være lagt til rette for at det i samarbeid med private aktører kan etableres fem hydrogenknutepunkt. I løpet av de årene som så følger fram mot 2030 skal det legges til rette for ytterligere skalering av bunkringsmuligheter.

Også her er Felleskjøpet og HeidelbergCement i forkant. De har for kort tid siden tildelt en ny kontrakt. Statkraft og Skagerak Energi skal levere hydrogen til «With Orca». To hydrogenknutepunkter skal etableres.

Ti andre leverandører deltok i den knallharde konkurransen. Antallet er i seg selv et bevis på at Norge allerede er kommet langt i arbeidet med å tilrettelegge for produksjon og bruk av hydrogen.

Men vi kan ikke hvile på laurbærene. Europeisk og amerikansk næringsliv har høyt tempo for å ta markedsandeler av fremtidens grønne produkter og tjenester. Det er i disse dager markedsandelene skapes. Vi vil se vinnere og tapere blant land, næringer og bedrifter. Den norske posisjonen må videreutvikles og styrkes.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Nytt prissjokk på gjødsel: Milliardsmell for bønder