Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det finnes ikke et gen for bærekraftig landbruk

Det er bra at tradisjonell GMO-skepsis utfordres, men ny genteknologi er ikke det som vil redde global eller norsk matproduksjon.

I dag bruker vi kun en liten del av det biologiske mangfoldet som finnes blant matplantene våre, skriver innsenderne. Foto: Aleksandr Kichigin / Mostphotos
I dag bruker vi kun en liten del av det biologiske mangfoldet som finnes blant matplantene våre, skriver innsenderne. Foto: Aleksandr Kichigin / Mostphotos

Grønn Ungdom satte i januar GMO på dagsorden, da de vedtok å fremme genteknologi som en del av løsninga på miljøkrisa. Dette har igjen satt i gang den viktige debatten om hvorvidt vi bør løsne opp i det restriktive lovverket rundt GMO i matproduksjonen vår.

Teodor Bruu fra Grønn Ungdom sa til Nationen 29. februar at det er på tide at klimabevegelsen slutter å vise motstand mot GMO. Natur og Ungdom, Norges Bygdeungdomslag og Spire er enige i at det er på tide at ungdommen frisker opp diskusjonen og utfordrer deler av miljøbevegelsens forestillinger om genteknologi etter utviklinga som har skjedd de siste årene.

Nye, mer presise verktøy har vekket til live optimismen for hva vi kan oppnå gjennom genteknologi. Muligheten til å få avl til å gå betydelig raskere, gir oss nye muligheter i en verden der klima og dyrkningsforhold endrer seg raskt.

Samtidig kan vi ikke løsne opp i føre-var-prinsippet så lett. Optimismen til at genteknologien kan bidra til å løse både sult- og miljøproblemer krever at vi også spør hvordan dette skal skje, når tidligere GMO-varianter ikke har klart dette.

Det er fint å høre at Grønn Ungdom kun vil ta i bruk “trygge” genmodifiserte varianter og at det ønskes en sak-til-sak vurdering, men vi vil likevel spørre: Hvor skal balansen mellom risiko og samfunnsnytte gå? Vil vi godta å utsette økosystemet for økt risiko hvis vi mener den øvrige samfunnsnytten er stor nok?

Vi krever ikke bare at de GMO-ene vi eventuelt tar i bruk fører til bærekraftig utvikling og matproduksjon som tar hensyn til naturen omkring den. Det er også en forutsetning at de genmodifiserte matplantene har positive ringvirkninger for menneskene som driver jorda, og lokalsamfunnet rundt dem. Genteknologi alene kan ikke sørge for dette innenfor et matsystem preget av urettferdig fordeling av og usikker tilgang til mat.

Annonse

Natur og Ungdom, Norges Bygdeungdomslag og Spire er redde for at nye GMO-varianter lages for å passe til det moderne landbrukets intensive driftsform, som er en av de største truslene mot biologisk mangfold globalt på grunn av arealbruk, forurensning og utarming av matjord.

Vi er derfor skeptiske til at Grønn Ungdom omtaler genteknologi som et viktig tiltak for å bevare biologisk mangfold. Skal vi ha et levende landbruk over hele landet også i en fremtid med uforutsigbart klima, er det viktigere å sikre og bruke det biologiske mangfoldet blant matplantene våre enn å bruke genteknologi for å gjenoppfinne hjulet.

I dag bruker vi kun en liten del av det biologiske mangfoldet som finnes blant matplantene våre. Mange av utfordringene man håper å løse med GMO, kan vi også løse ved å ta i bruk mer hardføre eller sykdomsresistente sorter ved avl. Slik er naturen selv en del av løsninga.

Verden befinner seg midt i en naturkrise der arter utryddes i et forrykende tempo og viktige økosystem går tapt. Dette viser at vi hittil ikke har forstått eller tatt hensyn til de økologiske sammenhengene vi inngår i. Selv om teknologien noen ganger lar oss tro det, kan vi ikke kontrollere naturen.

Vi ser at genteknologi kan løse enkelte utfordringer matproduksjonen vår står overfor. Derfor støtter vi også forskning på genmodifiserte varianter som for eksempel kan løse tørråteproblemet i poteter. Det vi likevel også ser, er at vi, i forsøket på å løse ett problem, kan skape nye, uforutsette og ikke minst irreversible problemer i naturen vår.

Matproduksjonen i Norge og resten av verden står i dag overfor mange utfordringer på en gang og disse må ses i sammenheng med hverandre. Akkurat som at klimakrisa ikke kan løses med å kaste litiumbatterier etter hver eneste utslippskilde, kan ikke utfordringene i jordbruket løses med GMO.

Kanskje kan GMO være en del av løsninga, men da må vi først, i henhold til vår forståelse av føre-var-prinsippet, sikre at de genmodifiserte plantene vi eventuelt tar i bruk vil bidra til bærekraftig matproduksjon og ta vare på både jorda, naturen og menneskene som produserer maten.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Stille som i graven fra landbrukstoppene