Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det er vi som skaper utrygghet

Høyres farefulle ferd mot ragnarok skyter fart, nå ved etablering av amerikansk base på Ørlandet.

Kritisk: Amerikanske fly på Ørlandet gjør Norge mer utrygt, skriver innsenderen. Foto: Siri Juell Rasmussen
Kritisk: Amerikanske fly på Ørlandet gjør Norge mer utrygt, skriver innsenderen. Foto: Siri Juell Rasmussen

Ordføreren i Ørlandet vil ta de demonstrerende i skole og fortelle dem at det er Russland som har skylda!

Det har vært demonstrert flere steder siden 2018 mot provoserende NATO-framferd, blant annet gjennom øvelsen Trident Juncture som er den største øvelsen på lang tid som endte opp i et flyshow på Byneset i Trondheim med et enormt forbruk av brennstoff med celebritetene som tilskuere fra over 20 land med Nato,s generalsekretær i spissen. Hvor var Parisavtalen da?

Så har de etablert en stilltiende avtale med Tromsø kommune for landing av fartøyer ved kai nær byen hvor det ikke er avklart om de har atomvåpen eller utstyr/ramper for utskyting av atomvåpen. Hvilken provokasjon er ikke dette? Kommunestyret i Tromsø stoppet det i første omgang, men snudde med et knapt flertall etter et enormt press fra myndighetene sentralt.

Nå er det etablert kampflybase på Ørlandet med amerikanske bombefly der det skal øves med det norske luftforsvaret. Det skjer plutselig, og er ei aggressiv handling. Hva slags trusselvurderinger ligger bak dette? Har lokalbefolkninga og kommunepolitikerne blitt informert om dette tidligere? Innlegget til ordføreren er slett ikke betryggende for et Trøndelag som er oppfylt med våpen av ukjent mengde og innhold på Stjørdal fra før.

Kan det rett og slett tenkes at det er et farefullt arbeid som her foretas og at Russland vil provoseres til å innrette sine styrker inn mot et slikt mål? For dette er et amerikansk framstøt blant flere provoserende tiltak som berører en rekke lokalsamfunn i Norge.

Annonse

Blant annet har Andøy flystasjon blitt nedlagt til fordel for den sivile flyplassen på Evenes samtidig som Forsvaret fortsatt skal beholde store områder på Andøya. Dette er gjort mot sterk motstand fra SP, SV, Rødt (og Venstre før de gikk inn i regjeringa Solberg) på Stortinget.

Kostnaden ligger i størrelsesorden 4,5 milliarder kroner, så penger har de tydeligvis nok av.

Men hvorfor gjorde de dette grepet? Sikkert ut fra at det er et amerikansk ønske om å skaffe seg flere baser i Norge. Dette henger sikkert også sammen med at forsvaret av Norge med verneplikten/totalforsvaret er endret til inngåelse av bilaterale avtaler med USA.

Fra før har vi radaren i Vardø. Er det ikke snart nok, og bør ikke de høge herrer snart tenke seg om?

Les Torill Olsen sin kommentar til nordområdene i Nationen 8.mars i år. En tankevekkende artikkel om hvordan nordområdene og Finnmark blir behandlet av våre myndigheter.

Det som er verre, er at Forsvarsministeren og Stortingets flertall godtar alt av hemmelighetskremmeri hvor stormaktene kan rivalisere i nordområdene uten at folk veit hva som foregår. I stedet er forsvarsministeren ute og refser høgtstående offiserer som ikke ønsker disse provokasjonene mot Russland.

Dette kan ikke fortsette! Om Forsvarsdepartementet skal ha fnugg av tillit så må de åpne seg for verden. Norge er ikke tjent med at det bygges opp amerikanske baser i Norge stikk i strid med forutsetningene som var lagt inn ved innmeldelsen i NATO.

Ingen Natobaser på norsk jord, ja til ny forsvarspolitisk diskusjon.

Neste artikkel

Vi står opp for importvernet!