Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det er også vårt ansvar å si fra

Hver eneste dag, året rundt, utsettes barn i Norge for vold og seksuelt misbruk. Vi har alle et ansvar for å hjelpe disse barna.

De fleste barn som vokser opp i utrygge hjem har ingen mulighet til å stille opp for seg selv eller varsle hjelpeapparatet, skriver Elisabeth Gard. Illustrasjonsfoto: Mostphotos
De fleste barn som vokser opp i utrygge hjem har ingen mulighet til å stille opp for seg selv eller varsle hjelpeapparatet, skriver Elisabeth Gard. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Nationen har på lederplass 30. mars en viktig artikkel med overskrift ”Barna kan ikke vente”. Innlegget omhandler alle de sårbare barna som i dag lever i utrygge hjem og er overlatt til seg selv – døgnet rundt – som følge av at barnehager og skoler er stengt.

Les hele lederen:

Og nå står påsken for tur med mange helligdager.

Leger ved Ullevål sykehus og andre store sykehus i landet, som undersøker barn som har blitt utsatt for vold, forteller til NRK, at de nå er veldig bekymret. Årsaken er at antall barn de får inn har blitt betydelig redusert, som følge av at det ofte er barnehager og skoler som melder om vold som barn utsettes for hjemme.

Når skadene ikke meldes fra, får ikke barna helsehjelp, samtidig forsvinner viktige bevis til rettsaker, fordi blåmerker og sår leges etter hvert som dagene går.

Mange barn som utsettes for mishandling oppfanges heller ikke til vanlig av verken barnehage, skole eller barnevern.

Annonse

De fleste barn som vokser opp i utrygge hjem har ingen mulighet til å stille opp for seg selv eller varsle hjelpeapparatet. Mishandlingen påføres ofte av deres egne foreldre i hjemmet deres. Barna lever i kontinuerlig redsel innenfor hjemmets vegger.

Telefonnumrene til barnevernet og andre instanser som legges ut i media, er ofte til liten hjelp for barna. Det de trenger er utenforstående som sier fra og hjelper dem.

Hver eneste dag, året rundt, utsettes barn i Norge for vold og seksuelt misbruk. Fagrapporter om temaet formidler at mørketallene er store.

Vi har alle et ansvar for å hjelpe disse barna. Det er svært viktig at vi ved mistanke om all form for mishandling av barn kontakter politiet, barnevernet i kommunen eller Statens barnehus i landets store byer.

Om du kjenner til et barn eller en søskenflokk som du mistenker blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep, så meld fra til en faginstans og fortell om det.

Om et barn eller en tenåring forteller deg om misbruk, men ber deg holde det hemmelig, så bring det videre til hjelpeapparatet så de kan bli fri fra det.

Disse barna trenger all vår omtanke, årvåkenhet og hjelp.

Og de trenger oss hele året, også utenom den ekstraordinære situasjonen som er i dag. Hjelpen din kan bety uendelig mye for et barn, en tenåring eller en søskenflokk.

Varslingen kan også gjøres anonymt ved å sende et brev til barnevernet som ikke signeres. Men husk at familien får se brevet, så ikke oppgi opplysninger som gjør at du lett gjenkjennes. Uavhengig av signatur eller ikke så vil barnevernet bli informert, så de kan hjelpe barnet eller søskenflokken.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Nødvendig tydelig fra Energikommisjonen