Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det er Norges bank

Norges bank er ikke økonomenes bank, ikke politikernes bank. Det er Norges bank, det er vår alles bank.

Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.v.) og Nicolai Tangen, som er utnevnt til ny sjef for Oljefondet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.v.) og Nicolai Tangen, som er utnevnt til ny sjef for Oljefondet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

På Eidsvoll blei det beslutta at Norge skulle ha sin egen bank. Det blei invitert til frivillig aksjetegning, men det førte ikke fram og i 1816 kom den såkalte sølvskatten.

Min oldemors farfar betalte 9. mars 1816 5 spesidaler, 2 ort og 4 skilling og fikk aksjer i Norges bank. Han hadde en gård i Sems Thinglaug i Jarlsbergs fogderie. Det var ingen storgård. Han hadde ikke noe valg om han ville betale inn og få aksjer i Norges bank. Det var helt sikkert ikke lett å betale dette inn.

Jeg kan ikke annet enn å tenke på min oldemors farfar. Det setter det som skjer våren 2020 i perspektiv. Hva er det for verdisyn de har de som sitter i ledende posisjoner?

Annonse

Jeg tenker på 1816 og hvor vi hadde vært hvis det ikke hadde blitt betalt inn til opprettelsen av Norges bank. Er det ikke fjernt fra felleskapstankens ånd å ha en sentralbanksjef som vil ansette en mann som plasserer pengen sine slik at han unngår skatt?

Et samfunn som ikke forvalter felleskapets penger til felleskapets beste, får problemer med oss alle. Enten du har mye penger eller lite, det må være samme krav til gjennomsiktighet i et demokratisk samfunn der alle etter evne er med og finansierer felleskapets ytelser til alle.

Samfunnet vårt klarer seg ikke uten vår alles gode skattemoral. Hvis de med stor evne til å betale skatt, unndrar seg, virker det demotiverende og demoraliserende. Alle vil ha velfungerende samfunn. Velfungerende samfunn er og en fordel for velstående fondsforvaltere.

Det var heldig at min oldemors farfar klarte å betale inn til opprettelsen av Norges bank. Det var viktig for Norge og den demokratiske utviklingen.

Det er fremdeles viktig for Norge og for vårt demokrati hva Norges bank gjør og hvilke verdier banksjef og oljefondleder står for når de skal forvalte våre felles verdier.

Norges bank er folkets bank. Stortinget må ta ansvar og tale folkets sak.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Lønn for krisen