Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det er ingen motsetning mellom det å tjene penger og det å ta samfunnsansvar

Vi kan med hånda på hjertet si at Norgesgruppen mener alvor når vi snakker om bærekraft.

Inviterer Nationen: Når Nationen etterlyser bevis på samfunnsansvar og bærekraft så er vårt svar: Hjertelig velkommen til oss, skriver konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen. Foto: Siri Juell Rasmussen
Inviterer Nationen: Når Nationen etterlyser bevis på samfunnsansvar og bærekraft så er vårt svar: Hjertelig velkommen til oss, skriver konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen. Foto: Siri Juell Rasmussen

Nationen mener dagligvarebransjen bruker ordet «bærekraftig» på en måte som er «tappet for mening og troverdighet». Avisen etterlyser «bevis på samfunnsansvar og bærekraft».

Vi kan med hånda på hjertet si at Norgesgruppen mener alvor når vi snakker om bærekraft. Vi har satt oss ambisiøse mål, og vi har kommet langt på mange områder. Vi ønsker å bli målt på det vi faktisk gjør.

Derfor rapporterer vi systematisk på hvordan vi ligger an i forhold til våre mål, både det som går etter planen, og der vi ligger bak. Resultatene – og våre ulike tiltak – er offentlig tilgjengelig i vår års- og bærekraftsrapport.

Vi retter innsatsen i bærekraftsarbeidet mot tre hovedområder; miljø, helse og mennesker. Bak disse overskriftene ligger mål om å bli klimanøytral innen 2030, bidra til bedre folkehelse, utvikle bærekraftige produkter og verdikjeder, og skape gode arbeidsplasser preget av mangfold, inkludering og muligheter for alle.

Annonse

FNs klimapanel har erklært «kode rød». Og vi er enige. Vi jobber for å være en pådriver i det grønne skiftet. Blant annet skal hele vår virksomhet være klimanøytral i 2030, og deler av den allerede i 2026.

Vi inviterer med dette Nationen til å delta på testkjøring av både våre elektriske lastebiler, hydrogendrevne distribusjonsbiler og til å oppleve noen av våre investeringer innen fornybar energi, som solceller, vindkraft og vannkraft.

Vi har mye å vise frem, og gjør det med glede. Vår ambisjon om å bli klimanøytral er nådd når vi vi har sørget for at det produseres ny fornybar energi tilsvarende vårt eget forbruk. Vi skal også eliminere våre direkte klimagassutslipp (HFK) fra butikker og lagre, og ha maksimal gjenvinning eller gjenbruk av vår emballasje og avfall – for å nevne noe.

Norgesgruppen foretar betydelige miljøinvesteringer. For eksempel har vi nylig bygd en ny kaffefabrikk der klimagassutslippene er redusert med 85 prosent. Om ikke lenge vil de første elektriske fergene krysse Oslofjorden med varer på vei til våre butikker. Dette er nødvendige investeringer for å nå målet om å bli klimanøytrale.

Vi mener at samarbeid gjennom hele verdikjeden er viktig innen bærekraft. Gjennom Skift – næringslivets klimaledere – har blant andre Norgesgruppen sammen med Tine, Nortura, Bama og Coca Cola etablert konkrete samarbeidsprosjekter innen matsvinn, emballasje og sirkulære løsninger for avfall.

Nationen mener dagligvarebransjen i «bunn og grunn er ute etter å tjene penger». Det er ingen motsetning mellom det å tjene penger og det å ta samfunnsansvar. Tvert om, lønnsomhet er en forutsetning for langsiktige og nødvendige bærekraftsendringer.

Når Nationen etterlyser bevis på samfunnsansvar og bærekraft så er vårt svar: Hjertelig velkommen til oss. Vi viser med glede frem hva vi gjør på dette området. For vi mener alvor.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ingen skal ha kollektiv straff