Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det bør være mulig å eksportere mat fra norsk landbruk

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes tviholder på at det ikke er mulig å bedre markedsadgangen for sjømat ved å åpne opp for litt import av ost.

Reduserer betydningen: Leder Lars Petter i Bondelaget forsøker å redusere betydningen av sjømatnæringen, mener innsenderne av innlegget. Foto: Lars Bilit Hagen
Reduserer betydningen: Leder Lars Petter i Bondelaget forsøker å redusere betydningen av sjømatnæringen, mener innsenderne av innlegget. Foto: Lars Bilit Hagen

Bartnes vet like godt som oss at en slik kobling er gjort i forhandlingene fra britisk side. Det er også anerkjent av næringsminister Iselin Nybø som på spørsmål fra Stortinget har bekreftet koblingen. Vi understreker at det ikke er norsk sjømatnæring som gjør denne koblingen, det er det britiske myndigheter som gjør, og det må vi forholde oss til enten vi vil eller ikke.

Norge har store fiskeressurser og Storbritannia er et betydelig marked for sjømat. Det er åpenbart at bedre markedsadgang kan øke eksportinntektene og skape nye arbeidsplasser her i landet. Forutsetningen er at våre bedrifter ilegges mindre toll på høyt bearbeidede varer.

Som tilsvar hevder Bartnes at vi ikke kan ofre arbeidsplasser i landbruket for å bedre norsk handelsbalanse. Vi ønsker norsk landbruk vel, men vi betviler at en noe lavere importtoll på britisk ost vil være spikeren i kisten for landbruket. Det er fullt ut mulig å gjøre andre grep for å sikre at vi har et sterkt landbruk i Norge.

Sjømatnæringen var også lenge en beskyttet næring. Men vi har snudd på flisa. Vi har gått fra årlige støtteforhandlinger med staten til å eksportere lønnsomme sjømatprodukter. Vi ønsker å gå videre langs den veien; bygge lønnsomme og robuste arbeidsplasser i kystdistriktene. Nå som vi forhandler med britene har vi en unik mulighet som Norge må gripe.

Bartnes forsøker å redusere betydningen av sjømatnæringen i dag ved å hevde at antall arbeidsplasser i næringen er under halvparten av hva de faktisk er. På 15 år har sjømatnæringen seksdoblet verdiskapingen og antall arbeidsplasser er nå rundt 90.000. Med god markedsadgang og konkurransedyktige rammer i Norge har vi tro på at vi kan doble verdiskapingen i sjømatnæringen frem mot 2030 med betydelig vekst i antall arbeidsplasser.

Kanskje kan noe lavere tollsatser på ost også gi muligheter for landbruket? Det er mange i Storbritannia som ikke bare etterspør norsk sjømat, men som også vil ha andre kvalitetsvarer på bordet. Muligens kan landbruket la seg inspirere av den veien sjømatnæringen har gått. Vi tror det bør være mulig å eksportere mat fra norsk landbruk også.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kjøtt og bærekraft