Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det bør bli trendy å lage nr. 3

Det er på tide å gjøre noen grep i familiepolitikken for å sikre at våre etterkommere blir mange nok.

Alarm: Nå har fødselsraten kommet så lavt at vi må slå alarm på vegne av neste generasjon, skriver innsenderen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos
Alarm: Nå har fødselsraten kommet så lavt at vi må slå alarm på vegne av neste generasjon, skriver innsenderen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

I tidligere tider var det naturen som styrte vår reproduksjon på godt og vondt. Vi er de første generasjonene som selv i stor grad kan bestemme hvor mange barn vi får, og når. Det er positivt og en forutsetning for kvinners deltakelse i arbeidslivet på lik linje med menn.

Samtidig er det viktig å minne om et felles ansvar for å sikre neste generasjon de beste muligheter.

Nå har fødselsraten kommet så lavt at vi må slå alarm på vegne av neste generasjon! Om vi lar dette fortsette vil befolkningen i Norge og Europa synke kraftig de kommende generasjonene. Konsekvensene kan bli dramatiske for økonomi, næringsliv, velferd, sikkerhet og folks verdier.

Vi må bedre kunnskapen om dette i befolkningen og ta grep for å snu utviklingen.

Verdens viktigste jobb for enhver generasjon er å oppfostre en ny generasjon med samfunnsnyttige individer som er mange nok til å løse oppgavene, sikre oss velferd og forsvar av landet. Da må det legges til rette, med politiske løsninger og prioriteringer, for at de unge skal klare denne oppgaven.

I Dagsnytt 18 11.mars sier professor Anne Eskild, UIO, det helt opplagte: "Reproduksjonsarbeid må verdsettes høyere!"

Mindre opplagt, men ikke mindre interessant, er hennes tanker om at det bør vurderes å gjøre en barneflokk på 4 eller flere til et betalt arbeid i enkelte områder av landet.

Annonse

Jeg tenker slike mødre er en samfunnsstøtte som bidrar til liv i bygda, bevare skole, butikk etc. Det vil være veldig verdifullt for mange kommuner.

Det er svært viktig å bedre kunnskapen om vår fruktbarhet og reproduksjon i skolen. Elevene bør vite noe om hvorfor det faktisk er viktig for egen velferd og kommende generasjoners vilkår at det fødes nok barn. At det er hver generasjons samlede innsats som avgjør hva man kan forvente av velferd.

For å vedlikeholde vår befolkning og sikre stabilitet og velferd for alle i framtiden bør vi snarest mulig få fødselsraten over 2,0.

For å opprettholde skoler, butikker og andre tilbud i distriktene for kommende generasjoner så må faktisk også fødetilbudene benyttes.

Økonomien til barnefamilier med flere barn må styrkes. Man skal ikke føle at man taper økonomisk på å få et barn til. Et barn nummer 3 vil i tillegg til egne gleder også komme de som av ulike årsaker ikke får barn til gode senere i livet ved å skape velferd (nok hender og skatteinngang).

Vi bør innføre solide skattekutt, og vurdere ekstra pensjonspoeng, for de som får flere enn to barn. De som er uten omsorgsansvar må regne med å måtte betale noe mer for å finansiere framtidig velferd.

Norske kvinner føder 20.000 færre barn per år enn i 1970 og dette er en helt opplagt årsak til mangel på arbeidskraft både her og der. Voksne politikere må snakke om «elefanten i rommet» - for lav fødselsrate - som en klar årsak når det om få år mangler tusenvis av sykepleiere og helsearbeidere.

Vi bør være liberale i spørsmål knyttet til ny teknologi innen befruktning. Vi trenger mer forskning og kunnskap om hvorfor en stadig større andel menn forblir barnløse, og også forskning på menns synkende fruktbarhet. Kanskje også på menns holdninger til reproduksjon.

Vi må ha en boligpolitikk som tar hensyn til behovet for flere flerbarnsfamilier.

Til slutt vil jeg oppfordre alle ansvarlige politikere til å få reproduksjonen høyere på dagsorden! Det er mye viktigere enn å snakke om utvidelse av fri abort fra 12 til 18 uker! Det handler ikke om å føde barn for Erna. Det handler om å sikre velferd og sikkerhet for seg selv, og dem som av ulike grunner ikke får barn. Og det er en vinnersak!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kvinnekamp for bedre helsetilbud